Przejdź do treści

Opublikowano: 06.12.2023 10:24

Studenci i doktoranci PW wśród Talentów Jutra

Gala finałowa programu Talenty Jutra odbyła się 28 listopada 2023 r. podczas III Kongresu 3W

Siedmioro naszych studentów i doktorantów znalazło się w gronie laureatów programu Talenty Jutra. Jest on skierowany do młodych badaczy, naukowców i wynalazców, którzy mogą zmienić oblicze polskiej nauki.

Do programu Talenty Jutra, organizowanego przez Fundację Empiria i Wiedza, mogli się zgłaszać młodzi badacze w wieku 19-25 lat. W finale znalazło się 60 osób, które realizują projekty w różnych obszarach: nauki biologiczne, nauki fizyczne i biotechnologia, informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne, medycyna i nauki o zdrowiu, nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, a także projekty dyscyplinarne w zakresie 3W (czyli woda, wodór, węgiel).

Jury konkursu, składające się z naukowców reprezentujących różne dyscypliny oraz różne uczelnie i instytuty badawcze z całej Polski, wyłoniło 23 innowacje o największym potencjale. Ich autorzy otrzymali grant w wysokości 25 000 zł, który pozwoli na kontynuację bądź rozszerzenie badań lub udoskonalenie swojego wynalazku.

Oto lista laureatów z Politechniki Warszawskiej:

  • Bartosz Dąbrowski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, projekt „Rakietowa platforma do badań aerodynamicznych w warunkach wysokich przeciążeń”

Projekt ma na celu rozwinięcie zaawansowanej infrastruktury do przeprowadzania badań w skrajnych warunkach przeciążeń, przyczyniając się do rozwoju technologii kosmicznych oraz inżynierii lotniczej. Platforma została opracowana w oparciu o rakietę nośną wyposażoną w zaawansowane instrumenty pomiarowe i sensory, pozwalające na zbieranie danych w czasie rzeczywistym podczas lotu.

  • mgr inż. Natalia Izdebska, doktorantka z Wydziału Chemicznego, projekt „Nowoczesne dodatki do elektrolitów do baterii z anodą metaliczną”

Celem projektu jest poprawienie cech użytkowych ogniw litowo-jonowych i litowo-siarkowych przez zastosowanie nowoczesnych dodatków do elektrolitów. Użyte zostaną związki supramolekularne, które poprzez łatwą funkcjonalizację, umożliwiają zaprojektowanie dodatków szytych na miarę do każdej technologii bateryjnej.

  • Maciej Lato z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, projekt „Zastosowanie kompozytów drukowanych 3D do produkcji ściernic szlifierskich o znacznej porowatości”

Celem grantu jest wytworzenie kompozytu ceramiczno-metalowego z wysokimi właściwościami ściernymi metodą druku 3D.

  • Bartłomiej Łuszczuk z Wydziału Chemicznego, projekt „NEMO - NanoEmulsje i Mikrofluidyka w Onkologii”

Student wraz z zespołem planuje opracować prototyp urządzenia mikroprzepływowego, które pozwoli na testowanie działania dowolnej nanoemulsji z lekiem przeciwnowotworowym na komórki pobrane od pacjenta, zapewniając mu tym samym lepiej dobraną terapię bez narażania całego organizmu.

  • mgr inż. Magdalena Miętus, doktorantka z Wydziału Chemicznego, projekt  „Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej”

Projekt dotyczy wytwarzania produktów, które w przyszłości mogą posłużyć do otrzymania wstrzykiwalnych rusztowań komórkowych. Zostaną one wykorzystane do bezpośredniego wypełniania ubytków masy kostnej, które powstają w przypadku chorób takich chorób jak osteoporoza, guzy czy zwyrodnienia stawów.

  • Julia Wilk z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, projekt „ikoko - System do monitorowania czynności życiowych noworodka bazujący na sieci neuronowej”

System monitorowania parametrów życiowych niemowląt, mający na celu zapobieganie zespołowi śmierci łóżeczkowej. Wykorzystuje matę naciskową i opaskę na nadgarstek, śledząc temperaturę, tętno, natlenienie krwi i ruchy oddechowe.

  • Paulina Zielonka z Wydziału Chemicznego, projekt „BioTeum - Bioługowanie telluru z paneli fotowoltaicznych jako element górnictwa miejskiego. (ang. Bioleaching of Tellurium from photovoltaic panels as a part of urban mining)”

Celem projektu jest opracowanie ekologicznej metody odzyskiwania telluru ze zużytych paneli fotowoltaicznych przy zastosowaniu bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans oraz grzybów Rhodotorula mucilaginosa.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie programu: www.talentyjutra.pl.

Podobne tematy: