Przejdź do treści
Na zdjęciu moduł elektroniczny oraz ekran komputera

Od badań do biznesu

Chcemy, żeby innowacyjne pomysły i technologie naszych naukowców były wprowadzane na rynek. Proces ten wspiera zakładanie spółek spin-off, dzięki którym wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane.

Poniżej znajduje się lista takich spółek, które wywodzą się z Politechniki Warszawskiej.

Zagospodarowanie odpadów kawowych

Spółka Ecobean została powołana w grudniu 2018 roku dzięki inicjatywie naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, którzy opracowali sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas parzenia kawy, jak również w procesie produkcji kawy rozpuszczalnej. Stworzono koncepcję i opracowano w skali laboratoryjnej technologię produkcji brykietów opałowych.
Badania wykazały wyższą wartość opałową brykietów kawowych w stosunku do drewna opałowego wykorzystywanego w kominkach. Odzysk energii z kawowej biomasy jest ekologiczną drogą do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, utylizacji odpadów, ochrony środowiska naturalnego i ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

Ecobean pracuje nad dalszym rozwojem technologii i wdrożeniem produktu na rynek. Spółka współpracuje z przedsiębiorcami z branży HoReCa oraz palarniami kawy.

Zielony wodór dzięki energii słonecznej

HIPERH2 skupia się na opracowywaniu rozwiązań w zakresie fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy. Wykorzystuje do tego celu nanocząstki kompozytowe na bazie tlenku tytanu dekorowanego nanocząstkami o unikatowych właściwościach katalitycznych. Firma tworzy technologię bezemisyjną i zrównoważoną. Jej główne założenia to wykorzystanie energii słonecznej do konwersji substancji organicznych na zielony wodór, który może być później zastosowany w sektorze energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. Obecnie HIPERH2 pracuje nad integracją poszczególnych elementów technologii, a jej celem spółki jest stworzenie demonstratora, który zostanie przetestowany w warunkach przepływu medium, umożliwiając skalowanie rozwiązania poza laboratorium.

Nazwa firmyJAS Technologie

Zdjęcie urządzenia elektronicznego

Sztuczna inteligencja w służbie służb i nie tylko

JAS Technologie Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w obszarach sztucznej inteligencji, analizy obrazu, biometrii, telekomunikacji i systemów bezpieczeństwa. Firma współpracuje z renomowanymi partnerami biznesowymi, takimi jak Integrated Biometrics, LFV, SAAB Technologies czy Bosch Security Systems. JAS Technologie angażuje się również w badania i rozwój, współpracując z czołowymi ośrodkami badawczymi w Polsce, takimi jak Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna czy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Firma bierze udział w wielu projektach współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz program H2020, w ramach którego opracowywano system do identyfikacji fałszerstwa czy usprawniono proces odprawy granicznej osób przy wykorzystaniu urządzeń biometrycznych . Siłą napędową JAS Technologie jest innowacyjność, elastyczność i zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Nazwa firmyBoneReg

Zdjęcie stworzonego materiału w kształcie walca mającego zastąpić kość gąbczastą

Biodegradowalne wsparcie odbudowy kości

BoneReg to zespół badawczy specjalizujący się w opracowywaniu biodegradowalnych materiałów, które pełnią rolę implantów wspierających odbudowę kości gąbczastej. Rozwiązania obejmują polimery biodegradowalne do zastosowań biomedycznych, materiały do regeneracji tkanki chrzęstnej i naczyń krwionośnych oraz wypełnienia ubytków kostnych, w tym krytyczne problemy związane z rekonstrukcją więzadeł i leczeniem osteoporozy. Topowym produktem firmy jest bioaktywny substytut kości gąbczastej, który dostarcza skuteczne "rusztowanie" dla komórek odbudowującej się kości, przyspieszając i zabezpieczając ten proces. Przewagą oferty BoneReg nad konkurencją są właściwości elastyczne i możliwość osadzania czynników wzrostu, co dodatkowo przyspiesza proces regeneracji kości. Ich rozwiązania stanowią przełom w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, oferując lekarzom i pacjentom skuteczne narzędzia wspierające procesy gojenia i rekonwalescencji.

Nazwa firmyGKP AERO

Zdjęcie drona

Rozwiązania bezzałogowe dla lotnictwa

GKP Aero powstało 1 czerwca 2020 r. i jego głównym celem jest komercjalizacja badań, zwłaszcza tych prowadzonych przez Politechnikę Warszawską na lotnisku w Przasnyszu. Spółka specjalizuje się w multidyscyplinarnych projektach B+R, skupiając się na autonomicznych systemach bezzałogowych, lotnictwie niskoemisyjnym i ekologii w lotnictwie. Stanowi ogniwo łączące świat nauki z biznesem, a jej działalność obejmuje projekty, takie jak opracowanie stacji dokująco-ładującej dla bezzałogowych statków powietrznych wykorzystującej odnawialne źródła energii czy monitorowanie obszarów leśnych i pól rolniczych. Ponadto GKP Aero angażuje się w rozwijanie technologii układów wykonawczych sterowania w lotnictwie i technice rakietowej, dostarczając bezzałogowe lotnicze rozwiązania monitoringu i wsparcia dla służb i instytucji publicznych.

Praca fizyczna - egzoszkielet pomoże

EXOFRAME zajmuje się tworzeniem egzoszkieletów wzmacniających siłę człowieka. Dzięki postępowi w biomechanice, robotyce i naukach o sterowaniu egzoszkielety znajdują coraz szersze praktyczne zastosowanie. Oferowane przez firmę modele to pasywne konstrukcje o prostej i trwałej konstrukcji, łączące ergonomię z funkcjonalnością. Ich celem jest poprawa warunków pracy i życia poprzez redukcję obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. Firma koncentruje się na rozwiązaniach, które zwiększają efektywność kosztową i jakość życia użytkowników.

Nazwa firmyADJ Nanotechnology

Zdjęcie trzech opakowań z płynem sterelizującym

Bioaktywne cząstki nanokompozytowe w samosterylizujących materiałch

ADJ Nanotechnology, założone w 2019 roku, to firma nanotechnologiczna skupiająca się na innowacyjnych i bioaktywnych proszkach nanokompozytowych o właściwościach samosterylizujących. Firma ma misję dostarczania nowoczesnych rozwiązań, opierając się na doświadczeniu założycieli i współpracy z uniwersytetami. Elastyczność pozwala na dostosowywanie się do dynamicznego rynku nanotechnologii w Polsce i Europie. ADJ Nanotechnology kładzie nacisk na wysoką jakość swoich nanoproduktów, osiąganą dzięki unikalnemu know-how i skrupulatnej kontroli procesów produkcyjnych. Firma dąży do budowania niezawodnych relacji z klientami, oferując wsparcie w projektowaniu i modyfikowaniu produktów, co przekłada się na konkurencyjną przewagę i znaczącą wartość dodaną dla inwestycji.

W ramach rozwoju swojej działalności ADJ Nanotechnology planuje poszerzać swoją ofertę o inne składy nanoproszków do kolejnych zastosowań.

Systemy pomiarowe to ich specjalność

Microdelta sp. z o.o. została założona w 2019 roku i aktualnie  świadczy usługi doradcze w obszarze wszelkich zagadnień związanych z systemami pomiarowymi. Wiedza i doświadczenie firmy obejmują problematykę od najniższych warstw systemu, takich jak czujniki, mikrokontrolery i transmisja danych, aż do najogólniejszych abstrakcji systemu pomiarowego, takich jak Bezprzewodowe Sieci Czujnikowe (WSN) oraz Internet Rzeczy (IoT). Specjalizuje się w rozproszonych systemach pomiarowych do analizy stanu środowiska naturalnego. Obecnie Microdelta rozwija miernik jakości powietrza PM10 i PM2.5 oraz buduje komorę pomiarową o dużej objętości do testowania czujników pyłu.

Nowoczesne przewodniki jonowe do zastosowań w magazynach energii, bateriach i akumulatorach

Celem działalności spółki FIT jest produkcja nowych jonów, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach chemii, m.in. w akumulatorach, katalizie, produkcji polimerów czy cieczach jonowych.
Słabo koordynujące jony tworzące sól łatwiej się rozłączają z drugim jonem, przez co słabiej z nim oddziałują. Dzięki temu sole, takie jako elektrolity, pozwalają na większą wydajność ogniwa lub też pozwalają na utworzenie cieczy jonowych o wyjątkowych właściwościach. Spółka będzie prowadziła sprzedaż zarówno soli metali alkalicznych, jak i cieczy jonowych opartych na nowych słabo koordynujących jonach.

Nowoczesne materiały grafenowe

Głównym celem działania spółki nanoMAT jest poszukiwanie nowych technologii i materiałów w obszarze inżynierii chemicznej nanomateriałów, szczególnie nanowęglowych, jak grafen płatkowy i nanorurki węglowe oraz znajdowanie dla tych materiałów innowacyjnych zastosowań. Dzięki swoim unikatowym fizykochemicznym właściwościom mogą one znaleźć szerokie zastosowanie, m.in. do produkcji biofarmeceutyków, nanokompozytów przewodzących lub materiałów o zwiększonej odporności termicznej.

Działalność spółki nanoMAT obejmuje również:

  • syntezę elektrokatalizatorów do niskotemperaturowych ogniw paliwowych,
  • syntezę nanomateriałów do superkondensatorów,
  • badanie właściwości fizykochemicznych nanomateriałów zawierających w swoim składzie nanomateriały węglowe oraz nanocząstki metali, jak Pd, Pt, Ag, Au lub tlenków metali, jak ZrO2, TiO2, CeO2, MoO2 itp.,
  • ekspertyzy z zakresu inżynierii chemicznej nanomateriałów oraz inżynierii materiałowej.

Nazwa firmyXY-SENSING

Zdjęcie czujnika radarowego

Rozwiązania radarowe najwyższej jakości

XY-Sensing została założona przez pracowników Politechniki Warszawskiej z dużym doświadczeniem w technologiach radarowych, w tym radarów obrazujących, tzn. radarów obserwujących, śledzących, pasywnych, szumowych itp. Pracownicy XY-Sensing mają więcej niż 30 lat doświadczenia w opracowywaniu metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w radarach i dziedzinie telekomunikacji. Misją XY-Sensing jest dostarczanie rozwiązań na wysokim poziomie na polu szeroko rozumianej technologii czujników mikrofalowych. 

XY-Sensing dostarcza rozwiązania na wysokim poziomie na polu szeroko rozumianej technologii czujników mikrofalowych. Oferuje personalizowanie systemów radarowych według potrzeb klienta z wykorzystaniem własnych produktów: XY-DemoRad i XY-SAR-Sensor. Główną usługą świadczoną przez firmę jest doradztwo techniczne w dziedzinie systemów radarowych i przetwarzania sygnałów radarowych.

Nazwa firmyBIOTMI

Rewolucja w kosmetyce oparta na mikrobiologii i biotechnologii

Biotmi to połączenie wiedzy biotechnologicznej i mikrobiologicznej oraz doświadczenia w produkcji naturalnych surowców kosmetycznych. Obecnie produkuje są dwa naturalne produkty w biotechnologicznym procesie z wykorzystaniem drożdży: aromat różany – substancja nie tylko aromatyzująca, ale mająca działanie bakterio- i grzybobójcze oraz bioferment - nowość na rynku, unikalny przefermentowany olej roślinny wzbogacony o aromat różany, posiadający właściwości nawilżające i regenerujące. Oba produkty przeszły pomyślnie testy mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne oraz dermatologiczne i zostały wykorzystane w formulacjach kosmetycznych przez polską firmę SENKARA. Spółka oferuje również wsparcie przy opracowywaniu technologii produkcji czy formulacji kosmetycznych w laboratorium.