Przejdź do treści

Pracownicy i kandydaci do pracy

Sprawy osobowe

Sprawami osobowymi, m.in. związanymi z zatrudnieniem, na Politechnice Warszawskimi zajmuje się Biuro Spraw Osobowych. W przypadku pytań czy wątpliwości związanych z zatrudnieniem zachęcamy do kontaktu z pracownikami tego Biura. 

Najważniejsze informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz wzory dokumentów dostępne są pod linkiem www.pw.edu.pl/ppk.  

Sprawy socjalne

Sprawami socjalnymi na Politechnice Warszawskiej zajmuje się Dział Socjalny. Do tej jednostki prosimy więc kierować ewentualne zapytania. 

Pracownicy, emeryci i renciści PW mogą ubiegać się o świadczenia socjalne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zakres świadczeń socjalnych:

  • pomoc finansowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
  • pomoc finansowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
  • dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym,
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych i zajęć artystycznych dla dzieci,
  • dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej (w Sarbinowie, Grybowie, Ubliku i Wildze),
  • pożyczki na remont, modernizację, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz zakup i budowę domu jednorodzinnego.

Formularze do pobrania

Poniżej znajdują się formularze dotyczące spraw osobowych oraz spraw socjalnych.