Przejdź do treści
Na zdjęciu pociąg z jednego z laboratoriów

Innowacje pod ochroną

Zwieńczeniem prac badawczych często są unikatowe rozwiązania, które zostają objęte ochroną patentową. To z jednej strony zabezpiecza twórców przed bezprawnym wykorzystywaniem ich wynalazków, a z drugiej – buduje prestiż ludzi, zespołów i całych organizacji.

Poniżej prezentujemy patenty udzielone rozwiązaniom z naszej Uczelni w 2023 roku.

Sposób magazynowania dwutlenku węgla, zwłaszcza w przemyśle spożywczym

Autorzy:

Piotr Krawczyk, Aleksandra Dzido, Krzysztof Badyda

Patent nr:

243767

Pochodne azowe związku i sposób ich otrzymywania

Pochodne azowe dibenzo[b,f]oksepiny podstawione w pierścieniu aromatycznym grupami metoksy i sposób ich otrzymywania

Autorzy:

Hanna Krawczyk, Piotr Tobiasz

Patent nr:

243766

Nanocząstki dwusiarczku renu - wytwarzanie i zastosowanie

Sposób wytwarzania nanocząstek dwusiarczku renu i zastosowanie nanocząstek dwusiarczku renu wytworzonych tym sposobem w elektrokatalizie i fotokatalizie

Autorzy:

Łukasz Werner, Zuzanna Bojarska, Marta Mazurkiewicz-Pawlicka, 
Kamil Czelej, Karol Ćwieka, Leon Gradoń

Patent nr:

243319

Sposób wytwarzania grafenu płatkowego metodą interkalacji i eksfoliacji grafitu

Autorzy:

Mariusz Zdrojek, Andrzej Robert Daniewski, Anna Dużyńska, Milena Ojrzyńska

Patent nr:

243224

Czas wyłączenia łuku elektrycznego w wyłącznikach wysokiego napięcia

Urządzenie i sposób zmniejszania czasu wyłączenia łuku elektrycznego w wyłącznikach wysokiego napięcia

Autorzy:

Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Łukasz Kozarek

Patent nr:

243768

Badania właściwości stałych rakietowych materiałów pędnych

Laboratoryjne stanowisko do badań właściwości stałych rakietowych materiałów pędnych

Autorzy:

Jan Kindracki, Łukasz Mężyk, Przemysław Paszkiewicz, Krzysztof Wacko, Przemysław Woźniak, Stanisław Siatkowski

Patent nr:

242321