Opublikowano: 14.10.2021 15:09

Zachować łączność w ekstremalnych warunkach

Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych opracowali prototyp Mobilnego Punktu Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT). To dedykowany pojazd, który będzie niezbędny w pracy służb wszędzie tam, gdzie potencjalnie może mieć miejsce lub już wystąpiła sytuacja krytyczna. Dotyczy to klęsk żywiołowych, powodzi, pożarów, imprez masowych, dużych akcje poszukiwawczych czy nawet ataków terrorystycznych.

Zdjęcie prototypu Mobilnego Punktu Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT)

Obecnie prowadzone są testy terenowe pojazdu według scenariuszy różnych służb

Z zewnątrz MPDIT wygląda jak typowy bus. Jednak w środku znajduje się wysoce specjalistyczna aparatura, która umożliwia łączność w każdych warunkach, integruje zróżnicowane środki komunikacji – łączności cyfrowej (dźwięk, obraz, strumień danych) i nimi zarządza. To pozwala na sprawne planowanie i dowodzenie akcją ratunkową, a w szczególności dowodzenie patrolami działającymi w trudnym i na rozległym terenie.

Przydatne funkcjonalności

– Zastosowane przez nas innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne pozwalają przede wszystkim zachować strukturę łączności lokalnej bez zewnętrznych źródeł zasilania – tłumaczy dr inż. Grzegorz Kasprowicz, konstruktor systemu. – W czasie klęsk żywiołowych, kiedy sieć komórkowa przestaje działać, ma to szczególne znaczenie. Co więcej, opracowana przez nas technologia to nie tylko przesyłanie sygnałów, ale również ich integracja i interpretacja.

Oznacza to, że nie tylko można otrzymać obraz, np. przekazany przez patrole piesze, ale także zautomatyzować proces przesłania bezpośrednio do sieci powiadamiania OST 112. Można również wykorzystać informacje np. z baz policyjnych o osobach poszukiwanych lub niebezpiecznych.

MPDIT posiada szereg przydatnych funkcjonalności: natychmiastowe budowanie jednolitej sieci Wi-Fi, możliwość transmisji treści w formie strumieni audio i wideo, szybką komunikację PTT (Push To Talk – naciśnij i mów), wizualizację lokalizacji punktów łączności, możliwość wyboru medium z GSM, Wi-Fi lub bez, wykorzystanie systemów analogowych VHF/UHF (radiotelefony) i cyfrowych DMR/TETRA (łączność radiowa) oraz integrację z węzłem dostępowym sieci OST 112 – ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej, która jest podstawą działania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

System dostosowany do potrzeb

– Nasze rozwiązania cechują się modułową budową – dodaje dr Kasprowicz. – To pozwala na dowolną konfigurację teletechniczną, a więc szybkie dopasowanie sprzętu i kanałów łączności do potrzeb. Innych rozwiązań oczekują policjanci poszukujący zaginionych, innych strażacy walczący z pożarami, a jeszcze innych zarządzający siłami służb publicznych przy ochronie i zabezpieczeniu imprez masowych.

Choć zaproponowane rozwiązanie jest przygotowane w formie demonstratora technologii (prototypu), to wkrótce dzięki ścisłej współpracy m.in. z polską policją może znaleźć zastosowanie w warunkach rzeczywistych.

Obecnie prowadzone są testy terenowe pojazdu według scenariuszy różnych służb.

 

 

Pojazd wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem powstał w ramach projektu „Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)” współfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Bezpieczeństwo i Obronność BiO9 z 2018 roku.

Konsorcjum: Politechnika Warszawska (lider), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, firma Vortex Spółka z o.o. i firma Longevity

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, Instytut Systemów Elektronicznych z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas realizacji projektu: 2018–2021