Opublikowano: 10.11.2021 15:59

Nasze absolwentki nagrodzone w konkursie Project Master 2021

Praca magisterska obroniona przez Magdalenę Dąbrowską na Wydziale Inżynierii Lądowej zwyciężyła w konkursie na najlepsze prace z zakresu zarządzania projektami. Wyróżnienie otrzymała również absolwentka Wydziału Zarządzania.

Zdjęcie Magdaleny Dąbrowskiej

Magdalena Dąbrowska na tle Gmachu Głównego PW

W opracowaniu pt. „Ocena wpływu wybranych parametrów budowy na opóźnienia w realizacji, z wykorzystaniem uczenia maszynowego” laureatka wykazała, że możliwe jest wskazanie cech kontraktu, które jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji mogą mieć wpływ na terminowość oddania drogi do użytkowania. Promotorem zwycięskiej pracy był dr inż. Hubert Anyż.

W tej samej kategorii wyróżnienie przyznano także Kamili Gumienny, absolwentce Wydziału Zarządzania, za pracę magisterską pt. „Analiza i ocena narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami multibranżowymi”. Zbadała w niej poziom jakości narzędzi do zarządzania projektami multibranżowymi, które zostały wdrożone w największych przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce. Przedstawiła również przebieg i wyniki międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM Politechniki Warszawskiej na przykładzie jednego z zadań projektowych, centrum kongresowego. Promotorką pracy była dr Małgorzata Waszkiewicz.

Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami, organizowany od 2002 r. przez IPMA Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lista laureatów konkursu jest dostępna pod tym adresem.