Opublikowano: 08.06.2021 10:01

Doktorantka z PW laureatką międzynarodowej nagrody

Maria Stefaniak (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej i Subatech-IMT Atlantique) otrzymała Nagrodę im. Renate W. Chasman 2021.

Zdjęcie Marii Stefaniak

Maria Stefaniak realizuje studia doktoranckie w ramach programu podwójnego dyplomowania

To wyróżnienie przyznawane badaczkom prowadzącym prace z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Nagroda ma zachęcać do dalszego rozwoju i przypominać o dokonaniach naukowych Renate Chasman (1932-1977) – fizyczki, która miała ogromny wpływ na rozwój fizyki akceleratorów cząstek. Nagroda im. Renate W. Chasman jest przyznawana przez Brookhaven Women in Science (BWIS).

Maria Stefaniak jest absolwentką studiów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Fizyki PW. Studia doktoranckie realizuje w ramach programu podwójnego dyplomowania BGF Cotutelle na naszej Uczelni i Subatech-IMT Atlantique we Francji.

W swojej pracy naukowej nasza doktorantka zajmuje się analizą właściwości silnie oddziałującej materii oraz jej przemian między plazmą kwarkowo-gluonową (QGP) a stanem gazowym. Jedną z metod umożliwiających odtworzenie tak ekstremalnych warunków są ultrarelatywistyczne zderzenia ciężkich jonów, w wyniku których powstaje nowa materia. Badania takie są realizowane w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC w Brookhaven National Laboratory.

Maria Stefaniak bada zależności między dwoma efektami przepływów kolektywnych: eliptycznym v2 i trójkątnym v3. Są to obserwable charakteryzujące kształt i dynamikę rozszerzającej się nowo powstałej materii. Nasza doktorantka zaobserwowała rosnące różnice między v3 protonów i antyprotonów wraz ze spadkiem energii zderzenia. Żeby zweryfikować proponowane scenariusze teoretyczne wyjaśniające istnienie różnic między przepływem cząstek i antycząstek, wykonała wiele testów. Te unikatowe badania stanowią istotny punkt odniesienia dla teoretycznych studiów nad właściwościami materii.

Maria Stefaniak jest również zaangażowana w liczne projekty naukowe we współpracy z instytucjami na całym świecie.

Opiekunem naukowym naszej doktorantki jest prof. Hanna Zbroszczyk z Wydziału Fizyki PW.

Więcej informacji o naszej laureatce i nagrodzie na stronach www Wydziału Fizyki i Brookhaven National Laboratory