Przejdź do treści

Sukcesy

Nagrody w Konkursie Ministra Rozwoju i Technologii

10 prac dyplomowych i 2 publikacje z Politechniki Warszawskiej otrzymały nagrody w 50. edycji Konkursu Ministra Rozwoju i Technologii, przyznawanej za osiągnięciach w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

W konkursie nagradzane są najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje.

Zdjęcie statuetek przyznawanych w Konkursie Ministra Rozwoju i Technologii

Kto

inż. Jakub Tomasz Zabawski, inż. Małgorzata Król, inż. arch. Zuzanna Jakubowska, mgr Maciej Seweryn Tkaczyk, mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki, mgr inż. arch. Alicja Salamońska, dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki, mgr Jan Kalicki, mgr Maria Najder, mgr inż. Barbara Samorek, dr inż. arch. Marcin Goncikowski, prof. dr hab. inż. Michał Knauff i dr inż. Marcin Niedośpiał

Rok