Przejdź do treści

Opublikowano: 14.11.2023 11:34

Projekt rewitalizacji PGR-u nagrodzony

PGR 2.0, autorka projektu: Martyna Kędrzyńska

Praca dyplomowa Martyny Kędrzyńskiej, absolwentki Wydziału Architektury, zdobyła główną nagrodę w konkursie „Przestrzeń wspólna jest wartością”, organizowanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Praca magisterska „PGR 2.0. Dziedzictwo idei kolektywizacji rolnictwa. Rewitalizacja miejscowości po Państwowych Gospodarstwach Rolnych w gminie Chojna” zajęła pierwsze miejsce w kategorii projektowej. Powstała pod kierunkiem prof. Krystyny Solarek.

– Tereny wsi socjalistycznej od lat są marginalizowane, w oczekiwaniu aż kompletnie znikną – z powierzchni ziemi i ze zbiorowej pamięci. Projekt PGR 2.0 zakłada odwrócenie tej tendencji i pracę z obszarem wsi postpegeerowskiej, traktując równorzędnie wszystkie warstwy historii i dodając do niej kolejny rozdział – podkreśla Martyna Kędrzyńska.

Koncepcja przedstawia wizję modelowej adaptacji folwarku popegeerowskiego, łączącą funkcję mieszkaniową z miejscem pracy, odpoczynku i wiejskim krajobrazem. Centralnym elementem jest dziedziniec folwarczny przekształcony na przestrzeń publiczną wsi, która skupiałaby aktywność społeczną mieszkańców – wiejskie forum. Cały teren otaczają permakulturowe ogrody, czyli takie, w których ingerencja człowieka ograniczona jest do minimum. Łączą one ludzi z naturą.

W imię zasady 3R (reduce – reuse – recycle) istniejącym budynkom została nadana nowa funkcja, a w projekcie wykorzystano materiały z niezbędnych rozbiórek, m.in. watę na maszyny rolnicze czy betonową posadzkę.

Katalizatorem dla transformacji PGR-u jest przekształcenie typowej obory – obiektu o skojarzeniach negatywnych – na centrum wspólnoty.  Wykorzystana została oryginalna betonowa konstrukcja, wypełniona naturalnymi materiałami, jak beton konopny oraz drewno. 

Konkurs Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU) jest skierowany do absolwentów różnych kierunków. Jego celem jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie NIAiU.

Podobne tematy: