Przejdź do treści

Opublikowano: 07.11.2022 10:40

Praca magisterska absolwentki PW wyróżniona przez Prezydenta Warszawy

Projekt autorstwa Pauliny Zduńczyk, źródło: mieszkamy.futuwawa.pl

Praca magisterska Pauliny Zduńczyk z Wydziału Architektury została wyróżniona w 7. edycji konkursu Prezydenta Warszawy na najlepszą pracę dyplomową z zakresu rozwoju stolicy.

Jedną z konsekwencji postępu cywilizacyjnego i rozwoju przemysłu są tzw. brownfields, czyli  tereny niezagospodarowane, które wcześniej były wykorzystywane lub znajdowały się na nim zabudowania. Stając się nieatrakcyjnymi dla mieszkańców, uległy wyłączeniu ze struktury urbanistycznej.

W swojej pracy magisterskiej „Brownfields – zmiany struktury funkcjonalnej w mieście. Transformacja zdegradowanych terenów kolejowych w Warszawie” Paulina Zduńczyk analizowała przykłady takich obszarów, w których jednak przeprowadzono działania przeobrażające funkcję i formę do nowych potrzeb.

Wskazała również, jakie obszary mogą stać się brownfields przyszłości i co można zrobić, aby zapobiec temu negatywnemu zjawisku. Rozwiązaniem jest stworzenie zielonej obwodnicy wspartej przestrzeniami publicznymi o różnym, lecz spójnym charakterze. Jako węzeł całego założenia nasza absolwentka wskazała Plac Zawiszy w Warszawie. Wybrała go ze względu na brak zieleni i przestrzeni publicznych w centrum miasta.

Projekt rozpoczęła od przebudowy sieci komunikacyjnej.  Powstał pomysł, aby wprowadzić ruch samochodowy wzdłuż Alei Jerozolimskich pod ziemię, w ten sposób odzyskując część miasta dla jego mieszkańców.

– Zdecydowałam się również na wprowadzenie ruchu tramwajowego na poziom -2. Okazało się, że możliwe jest poprowadzenie ramp tramwajowych tak, aby tramwaj został poprowadzony pod koleją pod ulicą Towarową. Ruch na Placu Zawiszy jest dzięki temu rozwiązaniu bezkolizyjny – pisała w opisie projektu jego autorka.

Projektowany węzeł jest wielofunkcyjny. Znajdują się w nim biura, mieszkania, stacja kolejowa z usługami handlu, pawilony restauracyjno-kawiarniane, muzeum z punktem informacji oraz różnorodna przestrzeń dla każdego użytkownika.

Promotorem pracy magisterskiej Pauliny Zduńczyk  był prof. Jan Słyk. Więcej informacji o pracy można znaleźć tutaj.

Podobne tematy: