Przejdź do treści

Opublikowano: 05.09.2023 12:05

Nasz naukowiec z grantem ERC

Prof. Maciej Trusiak otrzymał ERC Starting Grant na realizację projektu „Lensless label-free nanoscopy” (NaNoLens)

Dr hab. inż. Maciej Trusiak, prof. uczelni jako pierwszy naukowiec z Politechniki Warszawskiej otrzymał grant ERC. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

„High risk – high gain” („Wysokie ryzyko – wysoki zysk”) – to hasło przyświecające grantom przyznawanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Nagradzane projekty muszą mieć charakter poznawczy, pionierski oraz śmiało przekraczać obecne granice wiedzy.

Rada, która jest niezależną agendą Unii Europejskiej, ogłosiła laureatów ERC Starting Grant dla młodych naukowców, będących od 2 do 7 lat po doktoracie. Wśród nich jest prof. Maciej Trusiak z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

– Na początku nie wierzyłem, że się udało, ale bardzo się cieszę z grantu i pozytywnych recenzji – mówi prof. Maciej Trusiak. – Dla panelu oceniającego najważniejsze było, by planowane badania otwierały nowe możliwości w nauce, a naukowiec miał pewność, że to najlepszy czas na realizację projektu i był najbardziej odpowiednią osobą do podjęcia tego szczególnego wyzwania – zaznacza.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych spośród 2696 zgłoszonych wniosków do finansowania wybrała 400 projektów. Łącznie przyznała granty o wartości 628 mln euro.

– To ogromny sukces naszego naukowca, który oznacza nie tylko prestiż, ale i wymierne korzyści finansowe, umożliwiające skupienie się na projekcie, zespole i nowych odkryciach. Serdecznie gratuluję profesorowi – mówi prof. Mariusz Malinowski, Prorektor PW ds. Nauki. – Grant ERC jest zarazem istotnym krokiem dla Politechniki Warszawskiej w budowaniu pozycji silnego ośrodka w europejskiej przestrzeni badawczej, zgodnie ze strategią rozwoju uczelni. Chcemy zapewnić naszym naukowcom odpowiednie warunki do pracy, realizacji swoich pomysłów i badań, co, mamy nadzieję, przyczyni się do kolejnych dokonań – podkreśla. 

– Nazwa konkursu („Starting Grant") może być myląca, ponieważ sugeruje, że można go otrzymać na starcie swojej drogi naukowej. Tymczasem najczęściej laureaci mogą pochwalić się już kilkoma projektami zrealizowanymi pod swoim kierownictwem – mówi prof. Maciej Trusiak. – Nie byłoby to możliwe bez zbudowania zespołu. Mój jest wspaniały. Współpraca z nim motywuje do dalszego działania, realizowania kolejnych projektów i zaowocowała grantem ERC – podkreśla.

Projekt prof. Trusiaka dotyczy wykorzystania bezsoczewkowej mikroskopii holograficznej i promieniowania w głębokim nadfiolecie w wysokoprzepustowym obrazowaniu żywych komórek. O rozwiązaniu można przeczytać tutaj.

Podobne tematy: