Przejdź do treści

Opublikowano:

Nasi naukowcy laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki

Znamy projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2 i SONATA 16. W tym gronie są przedsięwzięcia naukowców z Politechniki Warszawskiej.

OPUS to konkurs projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Projekty z PW z dofinansowaniem w ramach konkursu OPUS 20:

 • Efektywne fotouczulacze oparte na sztywnych układach boroogranicznych jako generatory tlenu singletowego, kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Konrad Durka, Wydział Chemiczny,
 • Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej, kierownik projektu: dr hab. inż. Dominik Jerzy Jańczewski, prof. uczelni, Wydział Chemiczny,
 • Głębokie generatywne spojrzenie na uczenie ciągłe, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Trzciński, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni, Wydział Fizyki.

PRELUDIUM BIS 2 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Projekty z PW z dofinansowaniem w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 2:

 • Nowatorskie heterostruktury van der Waalsa dla nano i optoelektroniki nowej generacji, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, Wydział Fizyki,
 • Komplementarne doświadczalne i numeryczne badania mechanizmu stabilizacji do temperatury pokojowej wysokotemperaturowej fazy delta-Bi2O3 uwięzionej w matrycy szklistej, kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Wasiucionek, Wydział Fizyki,
 • Rozwój modeli generatywnych do szybkich symulacji w ALICE CERN, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Przemysław Stefan Rokita, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby ze stopniem naukowym doktora.

Projekty z PW z dofinansowaniem w ramach konkursu SONATA 16:

 • SterActLEP – badania strukturalne związków arsenu i antymonu zawierających aktywne strukturalnie wolne pary elektronowe, kierownik projektu: dr inż. Piotr Aleksander Guńka, Wydział Chemiczny,
 • Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, kierownik projektu: dr inż. Witold Jerzy Chromiński, Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • [GaboScope] Numerycznie zaawansowana bezsoczewkowa mikroskopia Gabora do szybkiego bez-znacznikowego obrazowania dynamicznych żywych komórek w dużych objętościach pomiarowych, kierownik projektu: dr inż. Maciej Trusiak, Wydział Mechatroniki,
 • [SENTENCE] Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych, kierownik projektu: dr inż. Łukasz Szabłowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 • Topografia dna w układach z powierzchniowymi falami wodnymi - czy natura jest skuteczniejsza od człowieka?, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Marcin Bobiński, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 • Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego, kierownik projektu: dr inż. Łukasz Jan Kapusta, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

Pełne wyniki konkursów są dostępne stronie Narodowego Centrum Nauki

Zdjęcie mikroskopu

Podobne tematy: