Przejdź do treści

Opublikowano: 22.08.2023 08:48

Kolejne doktoraty wdrożeniowe powstaną na PW

Do finansowania skierowano 116 wniosków z całej Polski, fot. pixabay

Jedenaście wniosków z Politechniki Warszawskiej wstępnie zakwalifikowano do finansowania w programie „Doktorat wdrożeniowy 2023”. Tym samym jesteśmy instytucją z największą liczbą pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń.

Doktorat wdrożeniowy to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, który jest alternatywną drogą uzyskania stopnia doktora, skierowaną do osób, które chcą łączyć rozwój kariery naukowej z pracą zawodową poza uczelnią. W praktyce oznacza to, że doktorant przygotowuje rozprawę, która ma pomóc w funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa.

To już siódma edycja programu, ale pierwsza realizowana w zmienionej formule – z ograniczeniem liczby zgłoszeń do maksymalnie 30 z jednej instytucji. Do finansowania miano skierować tylko 100 wniosków z całej Polski. Ostatecznie, ze względu na wysoki poziom aplikacji, liczba ta wzrosła do 116.

Wśród jedenastu pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń z Politechniki Warszawskiej, najwięcej – trzy – dotyczy dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Na listę trafiły też dwie aplikacje z inżynierii chemicznej oraz po jednej z dyscyplin: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki fizyczne; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria biomedyczna.

W ramach wcześniejszych sześciu edycji programu na Politechnice Warszawskiej realizowanych było lub wciąż jest ponad 260 doktoratów wdrożeniowych.

Więcej informacji o „Doktoracie wdrożeniowym 2023” na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podobne tematy: