Przejdź do treści

Opublikowano: 14.11.2023 12:16

Badacze z PW wśród laureatów konkursu MINIATURA 7

W konkursie MINIATURA 7 Narodowe Centrum Nauki przyznało 621 grantów na łączną kwotę ponad 24 mln zł

Osiem projektów z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7. Środki pomogą zrealizować badania wstępne lub pilotażowe, wyjazdy konsultacyjne i staże naukowe.

Celem konkursu było finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W gronie laureatów znaleźli się nasi badacze:

  • dr inż. Karol Brzeziński z Wydziału Inżynierii Lądowej „Modelowanie realistycznych właściwości mechanicznych ośrodka ziarnistego podczas kruszenia” (wyjazd konsultacyjny);
  • dr inż. Krzysztof Bartczak z Wydziału Zarządzania „Cyfrowe platformy technologiczne wobec informacyjnego kapitalizmu” (staż naukowy);
  • dr Maksymilian Chlipała z Wydziału Mechatroniki „Precyzyjna modulacja frontu falowego z wykorzystaniem przestrzennego modulatora światła” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr inż. Miłosz Chychłowski z Wydziału Fizyki „Zbadanie wpływu procesu fotopolimeryzacji na właściwości elektrooptyczne kompozytów ciekłokrystalicznych” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr inż. Przemysław Dzięgielewski z Wydziału Fizyki „Badanie struktury elektronowej cyrkonowych szkieł metalicznych w warunkach wysokiego ciśnienia” (wyjazd konsultacyjny);
  • dr inż. Piotr Jaskowski z Wydziału Transportu „Wpływ kongestii na zachowania kierowcy” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr inż. Kamil Orzechowski z Wydziału Fizyki „Badanie wpływu nanocząstek złota z chiralnymi ligandami na właściwości ciekłokrystalicznych struktur fotonicznych w fazie błękitnej” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr inż. Marian Trafczyński z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii „Badanie sterowania Robust MPC i PID dla dynamicznego modelu zintegrowanego aparatu płytowego do rozdziału termicznego substancji z równoczesną przeponową regeneracją ciepła, poddanego ograniczeniom przemysłowym” (staż naukowy).

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Podobne tematy: