Opublikowano: 10.06.2022 10:15

Znamy wyniki V edycji Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego

Wśród laureatów są przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zdjęcie przedstawiające prof. Jana Czochralskiego

Jan Czochralski – patron konkursu – był chemikiem, metaloznawcą, a także profesorem Politechniki Warszawskiej

Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach: za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), za pracę doktorską oraz za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne (nagroda może być indywidualna lub zespołowa). Wyróżniane są dokonania z obszaru działalności naukowca, dotyczące m.in. procesów krystalizacji i rekrystalizacji, monokryształów czy struktury metali i stopów.

W tym roku nagrody za najlepsze prace dyplomowe otrzymali dwaj absolwenci Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej:

  • mgr inż. Jakub Ciftci, obecnie nasz doktorant (autor pracy magisterskiej pt. „Mikrostruktura, właściwości wytrzymałościowe uzyskane podczas próby rozciągania i odporność na pełzanie wytwarzanego addytywnie Inconelu 713C z uwzględnieniem naprawianego odlewu z rodzimego materiału metodą DMLS”),
  • mgr inż. Paweł Skudniewski (autor pracy magisterskiej pt. „Wpływ parametrów obróbki cieplnej na odporność korozyjną i właściwości mechaniczne ultradrobnoziarnistego stopu aluminium 7075 otrzymanego metodą wyciskania hydrostatycznego”).

Autorami najlepszych prac doktorskich uznano:

  • dr. inż. Krzysztofa Wołoszyka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (rozprawa pt. „Doświadczalne i numeryczne badanie nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji”),
  • dr. inż. Wiktora Bednarczyka z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rozprawa pt. „Analiza odkształcenia stopów cynku po przeróbce metodami SPD”).

Kapituła Konkursu zdecydowała się w tym roku nie przyznawać wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na jesień 2022 roku.

Jan Czochralski – patron konkursu – był chemikiem, metaloznawcą, a także profesorem Politechniki Warszawskiej. Jego najbardziej znanym osiągnięciem jest odkrycie metody otrzymywania monokryształów, która stała się podstawą współczesnej elektroniki.