Opublikowano: 14.10.2021 15:27

Praca naszej studentki wyróżniona w konkursie Green Building Awards 2021

Projekt domu opieki dla osób starszych w Powsinie autorstwa Katarzyny Szmołdy z Wydziału Architektury został doceniony przez organizatorów konkursu promującego nowoczesne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa. Wyróżnienie przyznano w kategorii Najlepszy studencki projekt ekologiczny.

Zdjęcie Katarzyny Szmołdy

Katarzyna Szmołda

Idea ośrodka dla seniorów opiera się na połączeniu dwóch głównych aspektów – społecznego i ekologicznego. 

Budynek wraz z ogrodem wkomponowanym w otoczenie Powsina został zaprojektowany z myślą o komforcie osób starszych. Przygotowując projekt autorka wzięła pod uwagę udogodnienia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Równie ważną rolę odgrywa tu również integracyjna rola budynku. Znajdziemy w nim pokoje do zajęć grupowych, bibliotekę, stołówkę z kawiarnią, kompleks rehabilitacyjno‑medyczny oraz salę gimnastyczną. Odwiedzający pensjonariuszy mogą wykorzystać specjalne, przeszklone przestrzenie z widokiem na wspólny dziedziniec. To miejsce, które ma wspierać tworzenie się więzi i lokalnej społeczności.

Kompleks ma w założeniu być proekologiczny. Autorka proponuje takie rozwiązania, jak powtórne wykorzystanie wody opadowej oraz szarej, wspomaganie naturalnej wentylacji poprzez pustkę powietrzną między szybami w ścianach kurtynowych z podwójną powłoką elewacyjną, a także otwierane wloty powietrza przy dachu jednospadowym. Budynki mają być zasilane energią odnawialną z trzech źródeł: fotowoltaicznych paneli przesłaniających na elewacji, farmy solarnej na dachach płaskich oraz szkła transparentnego z kropkami kwantowymi, przetwarzającymi energię słoneczną na elektryczną.

Wizualizacja elewacji z panelami fotowoltaicznymi, projekt: Katarzyna Szmołda

Wizualizacja elewacji z panelami fotowoltaicznymi, projekt: Katarzyna Szmołda

Jak zaznaczył w swoim komunikacie organizator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, jury oceniało prace zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. W tym roku szczególną uwagę zwracano na rozwiązania przyczyniające się do ograniczenia emisji CO2 i do świadomego korzystania z zasobów naszej planety.

Promotorką pracy Dom opieki dla osób starszych w Powsinie była prof. dr hab. Elżbieta Dagny Ryńska