Opublikowano: 20.04.2021 11:17

Podsumowanie projektu dydaktycznego Wydziału Elektrycznego i Microsoftu

Prawie 100 godzin wypełnionych wiedzą na temat sztucznej inteligencji – tak wyglądał semestr zimowy dla studentów kierunku informatyka stosowana na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Grafika symbolizująca sztuczną inteligencję

W ramach zajęć studenci stworzyli 27 grupowych projektów z obszaru Sztucznej Inteligencji bazującej na Microsoft Azure, fot. pixabay

W zajęciach „Wprowadzenie do aplikacji i rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję i Microsoft Azure” oraz „Aplikacje i rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję na Microsoft Azure” uczestniczyło 98 osób. Przedmioty były realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Zajęcia z AI to efekt współpracy firmy Microsoft z Wydziałem Elektrycznym oraz partnerami: EY, Lingaro, Semantive, PKO Bank Polski, 3Soft, którzy wspólnie realizują program Future Ready.

W ramach zajęć studenci stworzyli 27 grupowych projektów z obszaru Sztucznej Inteligencji bazującej na Microsoft Azure. W trakcie 15 godzin laboratoriów, 45 godzin projektowych oraz 30 godzin wykładów studenci studiów inżynierskich i magisterskich zdobyli wiedzę z zakresu Sztucznej Inteligencji. W tym czasie spotykali się z 6 ekspertami z Microsoft oraz 12 specjalistami z firm partnerskich, którzy podzielili się umiejętnościami i doświadczeniem.

Studenckie projekty

- Zainteresowałem się tymi zajęciami, gdyż, jako programista, właśnie podczas nich mogłem po raz pierwszy zetknąć się tak blisko z systemem opartym na architekturze mikroserwisowej – przyznaje Michał Bogacz, student studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym PW. - Dotąd bowiem pracowałem praktycznie tylko z systemami bazującymi na architekturze monolitycznej. Tymczasem właśnie architektura mikroserwisowa zdobywa popularność i specjaliści, którzy mają doświadczenie w wykorzystaniu tego typu rozwiązań, są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Michał Bogacz w ramach semestru przygotowywał rozwiązanie, które rozpoznaje gesty języka migowego, by w dalszych krokach przełożyć je na język zrozumiały dla kogoś, kto się nim nie posługuje.

- Moje rozwiązanie jest w stanie odróżnić od siebie 4 gesty oraz wyróżnić od nich obraz neutralny, na którym nie ma żadnego gestu – mówi Michał.

- Miałam już wcześniej styczność z Microsoft Azure, więc bardzo chciałam dalej rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie - mówi Malwina Kubas, studentka studiów magisterskich. - Dlatego zdecydowałam się na wybór tych zajęć. Na nich mogliśmy np. zrealizować profesjonalny projekt z firmą zewnętrzną, co pozwoliło nam zyskać potrzebne na rynku pracy doświadczenie w zarządzaniu projektami. Do tego poznaliśmy zasady tworzenia chatbotów i aplikacji wideo, które aktualnie zdobywają popularność. Nie mówiąc już o samej umiejętności wykorzystywania mikroserwisów.

Malwina podczas zajęć stworzyła Knowledge Mining Browser, czyli wyszukiwarkę dokumentów zaimplementowaną w całości na platformie Microsoft Azure.

 

Rozwiązania z potencjałem

- To niezwykle cenne, że studenci podczas tych zajęć nie tylko poznawali teoretyczną wiedzę na temat Sztucznej Inteligencji, ale przede wszystkim natychmiast przekładali ją na praktykę – zauważa Estera Kot, doktorantka na naszym Wydziale Elektrycznym, która prowadziła zajęcia ze studentami. - Dzięki temu każdy z nich niemal natychmiast mógł pozyskiwaną wiedzę wykorzystywać, co z pewnością przyczynia się nie tylko do lepszego zrozumienia i przyswojenia tematu, ale także do wyobrażenia sobie, jak poznawane rozwiązania wykorzystać do wielu różnych celów.

- Moją największą satysfakcją jest opinia zaangażowanych w projekt partnerów, którzy potwierdzają, że większość przygotowanych w ramach zajęć prototypów spełnia kryteria projektów komercyjnych – dodaje Estera Kot.

Przewidywanie trendów

- Tempo zmian w rozwoju współcześnie wykorzystywanych technologii sprawia, że jako instytucje i osoby odpowiedzialne za przygotowanie przyszłych specjalistów na rynku pracy, stajemy przed dużym wyzwaniem – mówi dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, prof. uczelni, Prodziekan ds. Studiów na Wydziale Elektrycznym. - Nie możemy przekazywać studentom wiedzy i umiejętności, które były adekwatne do sytuacji sprzed dekady czy pięciu lat. Musimy przygotować ich do wyzwań, których spodziewamy się jutro, uwzględniając przy tym zarówno rozwój technologii, jak i potrzeby rynku pracy. Myślenie tylko o aktualnej sytuacji jest pod tym względem niewystarczające. Poniekąd musimy przewidywać przyszłe trendy i możliwości, jakie przyniosą nam nowe technologie. To wymagająca perspektywa, w którą takie obszary jak Sztuczna Inteligencja czy platforma Microsoft Azure doskonale się wpisują. Stanowią one bowiem przyszłość rozwiązań technologicznych, które już są lub dopiero będą miały zastosowanie w wielu obszarach naszego życia.

Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem podczas zajęć ze studentami podzielili się Partnerzy Microsoft: EY, Lingaro, Semantive, PKO Bank Polski oraz 3Soft. Eksperci najbardziej doceniali zróżnicowane podejście studentów do zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją oraz ich zaangażowanie w projekt.

Koordynatorami projektu ze strony Wydziału Elektrycznego są mgr inż. Estera Kot, doktorantka WE PW oraz dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, profesor uczelni, Prodziekan ds. Studiów WE PW.

Więcej informacji na stronie Wydziału Elektrycznego