Opublikowano: 27.06.2022 08:41

Najlepsze prace z geoinformacji nagrodzone

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji rozstrzygnięty. W gronie laureatów znalazło się trzech absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Cyfrowa mapa świata

fot. freepix.com, autor: natanaelginting

W kategorii prace inżynierskie nagrodzono trzy prace, w tym dwie z PW:

  • „Zastosowanie technologii GIS w projektowaniu układu transportu zbiorowego na przykładzie miasta Brzeg Dolny” – autor: Jakub Krzysztof Kaczorowski, promotor: dr inż. Anna Fijałkowska;
  • „Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do semantycznej segmentacji obiektów na lotniczych zdjęciach ukośnych” – autor: Łukasz Piotr Wilk, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

W kategorii prace magisterskie nagrodzono cztery prace, w tym jedną z PW:

  •  „Ocena jakości lotniczego skanowania laserowego technologii pojedynczego fotonu” – autor: Adam Kostrzewa, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Bakuła.

Poznaliśmy również laureatów w kategoriach: rozprawy doktorskie, krajowe publikacje, innowacyjne rozwiązania. Łącznie w konkursie przyznano 11 nagród.