Opublikowano: 08.12.2022 09:07

Całe podium dla „Golema”

Studenci z Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji „Golem” zajęli wszystkie miejsca na podium podczas hackathonu AI Games 2022. Okazali się bezkonkurencyjni w zadaniu „Predykcja trajektorii”.

Zdjęcie studentów z Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji „Golem”

Studenci z Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji „Golem” bezkonkurencyjni w AI Games 2022, fot. facebook.com/knsigolem

Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się w listopadzie w Gdańsku, mieli 24 godziny na stworzenie własnego rozwiązania rzeczywistych problemów w obszarze sztucznej inteligencji. Jednym z nich było możliwie najdokładniejsze przewidzenie trajektorii lotu samolotów latających w przestrzeni powietrznej USA na podstawie planów lotów oraz warunków pogodowych.

Pierwsze miejsce w tym zadaniu zajął zespół „Remove Before Flight” w składzie: Bartosz Cywiński, Jakub Sobolewski, Karol Rogoziński (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Mateusz Borowski i Mikołaj Piórczyński (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych).

Ikona cytatu

– Zadanie okazało się wymagające, a konkurencja bardzo wyrównana – mówi Mikołaj Piórczyński. – W naszym rozwiązaniu wykorzystaliśmy wiedzę ekspercką, feature engineering oraz dodatkowe dane o wietrze pozyskane dzięki web scrapingowi. W oparciu o te składniki, dla każdego lotniska stworzyliśmy unikalny model statystyczny, który skutecznie przewidywał trajektorię samolotu podchodzącego do lądowania – opowiada Mateusz Borowski. – Próbowaliśmy również podejścia opartego o sieć neuronową wykorzystującą architekturę Long Short-Term Memory. Choć dawała ona obiecujące rezultaty, to jej wytrenowanie przekroczyłoby czas trwania zawodów – dodaje.

Na drugim stopniu podium znalazła się ekipa „KNSI Golem Neat Boys”: Marcin Łojek, Wojciech Łapacz, Tomasz Świderski, Jan Fidor (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) i Tymon Kwiatkowski (Wydział Geodezji i Kartografii).

Trzecie miejsce zajął zespół „GolemGolemGolemGolem”: Antoni Kowalczuk, Piotr Hondra, Piotr Kitłowski, Maciej Kaczkowski, Wojciech Maciejewski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).

To nie pierwszy raz, kiedy członkowie Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji „Golem”, działającego przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, zdominowali hackathonową rywalizację. I pewnie nie ostatni!