Opublikowano: 22.11.2021 12:07

Badania z PW z finansowaniem z Narodowego Centrum Nauki

Sześć projektów z Politechniki Warszawskiej będzie realizowanych w ramach konkursu OPUS 20 + LAP. Do finansowania wybrano w sumie 30 projektów polskich naukowców, w których zaplanowano współpracę z zespołami badawczymi z Niemiec.

Zdjęcie mikroskopu

OPUS + LAP to konkurs wykorzystujący nowy standard oceny wniosków

Projekty z PW, które otrzymały finansowanie:

  • Efektywne fotouczulacze oparte na sztywnych układach boroogranicznych jako generatory tlenu singletowego, kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Durka, Wydział Chemiczny,
  • Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej, kierownik projektu: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni, Wydział Chemiczny,
  • Materiały rusztowań dla komórek śródbłonka naczyniowego: badania wpływu struktury i właściwości fizykochemicznych powierzchni, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
  • Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • Głębokie generatywne spojrzenie na uczenie ciągłe, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. uczelni, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Lesiak, Wydział Fizyki.

OPUS + LAP to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery i wykorzystujący nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę.

Więcej informacji o laureatach i konkursie na stronie Narodowego Centrum Nauki