Opublikowano: 24.11.2021 12:45

Badacze z PW wśród laureatów piątej edycji konkursu MINIATURA 5

Dziesięcioro naukowców z Politechniki Warszawskiej będzie realizować swoje działania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Zdjęcie rąk i zlewki

W ramach konkursu realizowane są badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne

Działania naukowców z PW, które uzyskały finansowanie:

  • Analiza pomiarowa rozpływów energii w układzie dwóch pojazdów tramwajowych wyposażonych w kondensatorowe zasobniki energii, badania wstępne/pilotażowe, dr inż. Marcin Steczek, Wydział Elektryczny,
  • Matematyczna analiza metamateriałów sprzężonych z nieliniowymi efektami cieplnym, wyjazd konsultacyjny, dr Sebastian Owczarek z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  • Badanie korelacji między parametrami syntezy a całkowitą przewodnością jonową związku LiTa2PO8 – nowego ceramicznego przewodnika jonów litu, badania wstępne/pilotażowe, dr inż. Konrad Kwatek z Wydziału Fizyki,
  • Badania starzeniowe dla opracowania stochastycznego modelu degradacji baterii litowo-jonowych pracujących w zmiennych warunkach, badania wstępne/pilotażowe, dr inż. Włodzimierz Jefimowski z Wydziału Elektrycznego,
  • Ekspresja genów jako wskaźnik odpowiedzi molekularnej i ekotoksyczności u organizmów ekosystemów wodnych w obecności nanocząstek, badania wstępne/pilotażowe, dr Nina Doskocz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  • Wpływ warunków pożarowych na zachowanie się słupów żelbetowych, staż naukowy, dr inż. Michał Głowacki z Wydziału Inżynierii Lądowej,
  • Prawne i etyczne ograniczenia wykorzystania danych biometrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce, kwerenda, dr Marek Porzeżyński z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych,
  • Zastosowanie opartej na danych metody identyfikacji hybrydowych układów dynamicznych IHYDE do analizy uszkodzeń przemysłowego systemu cyber-fizycznego, wyjazd badawczy, dr inż. Jakub Możaryn z Wydziału Mechatroniki,
  • Innowacyjny biodegradowalny implant uwalniający leki stosowany w chirurgii odwarstwiającej się siatkówki oka, badania wstępne/pilotażowe, dr inż. Sabina Wilkanowicz, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
  • Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe Janthinobacterium lividum jako nośniki wiolaceiny - substancji o udowodnionym działaniu terapeutycznym, badania wstępne/pilotażowe, dr Małgorzata Milner-Krawczyk, Wydział Chemiczny.

O MINIATURĘ mogą występować naukowcy ze stopniem doktora (uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku), którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Naukowcy mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. To wsparcie działań naukowych prowadzących do przygotowania i złożenia projektu badawczego w konkursach NCN albo innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki