Opublikowano: 24.11.2021 12:45

Badacze z PW wśród laureatów piątej edycji konkursu MINIATURA 5

Sześcioro naukowców z Politechniki Warszawskiej będzie realizować swoje działania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Zdjęcie rąk i zlewki

W ramach konkursu realizowane są badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne

Działania naukowców z PW, które uzyskały finansowanie:

  • Matematyczna analiza metamateriałów sprzężonych z nieliniowymi efektami cieplnym, wyjazd konsultacyjny, dr Sebastian Owczarek z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  • Badanie korelacji między parametrami syntezy a całkowitą przewodnością jonową związku LiTa2PO8 – nowego ceramicznego przewodnika jonów litu, badania wstępne/pilotażowe, dr inż. Konrad Kwatek z Wydziału Fizyki,
  • Badania starzeniowe dla opracowania stochastycznego modelu degradacji baterii litowo-jonowych pracujących w zmiennych warunkach, badania wstępne/pilotażowe, dr inż. Włodzimierz Jefimowski z Wydziału Elektrycznego,
  • Ekspresja genów jako wskaźnik odpowiedzi molekularnej i ekotoksyczności u organizmów ekosystemów wodnych w obecności nanocząstek, badania wstępne/pilotażowe, dr Nina Doskocz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  • Wpływ warunków pożarowych na zachowanie się słupów żelbetowych, staż naukowy, dr inż. Michał Głowacki z Wydziału Inżynierii Lądowej,
  • Prawne i etyczne ograniczenia wykorzystania danych biometrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce, kwerenda, dr Marek Porzeżyński z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

O MINIATURĘ mogą występować naukowcy ze stopniem doktora (uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku), którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Naukowcy mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. To wsparcie działań naukowych prowadzących do przygotowania i złożenia projektu badawczego w konkursach NCN albo innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Wcześniej w piątej edycji konkursu MINIATURA finansowanie otrzymał też dr inż. Marcin Steczek z Wydziału Elektrycznego.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki