Opublikowano: 09.06.2022 11:13

Absolwentki PW podjęły wyzwanie i zdobyły nagrody

Julia Miklińska zajęła drugie miejsce w Konkursie dla Młodych Inżynierów. Także drugą nagrodę, tyle że w Konkursie dla Młodych Architektów, zdobyła Paulina Pawlikowska. Oba konkursy organizuje miesięcznik „Builder”.

Zdjęcie fragmentu projektu, miary, kloców i ołówka

To V edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów i IX edycja Konkursu dla Młodych Architektów, fot. pixabay

Uczestnicy konkursów mają przedstawić autorską odpowiedź na zadanie projektowe – inżynierskie lub architektoniczne wyzwanie.

Julia Miklińska przygotowała analizę porównawczą rozwiązań konstrukcyjnych budynku biurowego z tarasami użytkowymi. Swoją pracę magisterską zrealizowała na Wydziale Inżynierii Lądowej PW pod opieką dr. inż. Stanisława Wierzbickiego.

W projekcie pierwotnym zaproponowano sztywne doczołowe połączenia śrubowe belek ze słupami w układzie poprzecznym i podłużnym ramy. Projekt alternatywny zakłada zamianę tych połączeń na węzły podatne i zespolenie belek stalowych ze stropami żelbetowymi. Autorka przeprowadziła szereg obliczeń i analiz statycznych. Okazało się, że nowe rozwiązanie pozwoliło zaoszczędzić 18% masy stalowej części konstrukcji stropów – to około 100 ton.

Fragment projektu Julii Miklińskiej

projekt: Julia Miklińska

Paulina Pawlikowska została nagrodzona za pracę magisterską „Architektura modernistyczna jako środowisko działań modernizacyjnych. Rewaloryzacja łaźni w Ciechocinku”. Projekt zrealizowała na Wydziale Architektury PW pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Jana Słyka.

Autorka postawiła sobie za cel przywrócenie martwego obiektu w Ciechocinku do życia. Postanowiła nawiązać do idei projektanta łaźni – Romualda Gutta, ale odpowiadzieć jednocześnie na współczesne problemy społeczeństwa, w szczególności przeciążenie informacyjne. Tak powstał projekt obiektu uzdrowiskowego nowej generacji, stymulującego powrót do zdrowia. Budynek ma umożliwiać jego użytkownikom stały kontakt ze światem zewnętrznym. Stąd duże przeszklenia, korytarze widokowe i świetliki otwierające się na otaczający krajobraz. Skupieniu mają z kolei sprzyjać mnogość tekstur, naturalne materiały oraz otwarcia i zamknięcia widokowe. Autorka zaproponowała także zagospodarowanie otaczającego budynek parku. Znalazły się tam miejsca na uprawianie sportu i relaks.

Fragment projektu Pauliny Pawlikowskiej

projekt: Paulina Pawlikowska

Po więcej informacji, w tym pełną listę nagrodzonych, zapraszamy na strony Konkursów: dla Młodych Inżynierów i dla Młodych Architektów