Przejdź do treści

Historia inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Warszawskiej sięga początku lat 70. XX wieku. Obecnie Wydział jako jedyny w kraju prowadzi kształcenie i badania naukowe wyłącznie w obszarze inżynierii chemicznej, a pracownicy Wydziału swoimi badaniami znacząco przyczyniają się do rozwoju dyscypliny inżynieria chemiczna.

Wydział prowadzi studia I i II stopnia, których absolwenci stanowią specjalistyczną kadrę inżynierską i menedżerską dla przemysłu przetwórczego i firm badawczo-rozwojowych. Absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej i instytucjach naukowych.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale wpisują się w kierunki rozwoju dyscypliny naukowej inżynieria chemiczna, pozwalając na wykorzystanie jej potencjału badawczego m.in. w obszarach: intensyfikacji procesów przemysłowych (wysokoefektywne i ekonomiczne rozwiązania aparaturowe i procesowe, także w biotechnologii), metod otrzymywania materiałów funkcjonalnych o predefiniowanych właściwościach oraz ich zastosowań dla celów zrównoważonego rozwoju (m.in. niskoemisyjne technologie, nowe źródła energii, bioprocesy i ochrona środowiska), w nanotechnologii i technologiach medycznych. W ramach wydziału funkcjonuje 10 zespołów badawczych oraz 8 specjalistycznych laboratoriów.

W badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale uczestniczą studenci i doktoranci, a same obszary działalności naukowej są stale poszerzane dzięki współpracy z przemysłem oraz partnerstwa z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

 

ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

22 234 63 69