Przejdź do treści

Sukcesy

Laureaci konkursu „Innowacje w drogownictwie”

W konkursie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyłaniane są najlepsze prace dyplomowe, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie.

W kategorii „inżynieria ruchu drogowego” pierwsze miejsce zajął Maciej Wójcik, student Wydziału Transportu, autor pracy inżynierskiej pt. „Analiza wpływu budowy dróg szybkiego ruchu na rozwój lokalnej komunikacji autobusowej”. Drugie miejsce w kategorii „drogowe obiekty inżynierskie” przyznano Arturowi Krygierowi, absolwentowi Wydziału Inżynierii Lądowej, za pracę magisterską pt. „Projekt mostu budowanego metodą nasuwania zgodnie z technologią BIM”.

Zdjęcie Macieja Wójcika i promotora jego pracy mgr. inż. Mirosława Czerlińskiego wraz z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Kto

Maciej Wójcik, Artur Krygier

Rok

Podobne tematy: