Przejdź do treści

Opublikowano: 31.10.2023 10:39

Praca z PW wśród najlepszych dyplomów z kartografii, geomatyki i geoinformacji

fot. freepik.com

Bartosz Wiktorzak, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii, zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z kartografii, geomatyki i geoinformacji.

W swojej pracy magisterskiej Bartosz Wiktorzak przedstawił autorską koncepcję rozwiązania technologicznego wspierającego osoby z niepełnosprawnością ruchową w przemieszczaniu się po Metrze Warszawskim. Dyplom został zrealizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem LIFT, którego laureat był głównym pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym.

– Celem badań przeprowadzonych w ramach pracy dyplomowej było zaproponowanie architektury systemu i wykonanie implementacji pilotażowej jego wybranych elementów – mówi Bartosz Wiktorzak.

Nasz absolwent przedstawił analizę istniejących planerów podróży i różnego typu aplikacji do nawigowania wewnątrz budynków, zwłaszcza metra, pod kątem spełnienia wymagań wynikających z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opisał również modele danych i algorytmy, poczynając od wyznaczania najkrótszej ścieżki po generowanie instrukcji wzbogaconych o zdjęcia. Nawigacja oparta o wykorzystanie zdjęć to główny element zaproponowanej koncepcji. Częścią pracy były również badania zachowania się osób o ograniczonej mobilności poruszających się po wyznaczonych trasach w Metrze Warszawskim.

Promotorem pracy „Opracowanie koncepcji i prototypu rozwiązania wspomagającego poruszanie się osób z niepełnosprawnościami w metrze” był dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni.

Finał konkursu organizowanego przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się 20 października 2023 r. Tego samego dnia w imieniu zespołu LIFT Bartosz Wiktorzak odebrał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii innowacje społeczne.

Podobne tematy: