Przejdź do treści

Opublikowano: 14.11.2023 14:59

Nasi naukowcy zaprezentowali nowe technologie w obszarze zrównoważonego budownictwa

Konferencja Dni Betonu, organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, odbyła się w dniach 9-11 października 2023 r. w Wiśle i zgromadziła ponad tysiąc uczestników, w tym przedstawicieli Wydziału Inżynierii Lądowej

Podczas konferencji Dni Betonu reprezentacja Wydziału Inżynierii Lądowej zaprezentowała nowe rozwiązania materiałowe oraz wyniki badań projektów dotyczących betonów o specjalnych właściwościach.

Dni Betonu to jedno z największych wydarzeń w Polsce i Europie poświęcone technologiom kompozytów cementowych i ich zastosowaniu w budownictwie. W tym roku skupiono się na zagadnieniu ograniczania śladu węglowego. Wśród członków rady programowej wydarzenia byli przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej: prof. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału, prof. Piotr Woyciechowski – Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej i prof. Paweł Łukowski – Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych.

Reprezentacja Wydziału uczestniczyła również aktywnie w konferencji. W ramach prelekcji i sesji posterowej naukowcy przedstawili nowe rozwiązania materiałowe wpisujące się w założenia zrównoważonego rozwoju, m.in. zwiększające poza nośną użyteczność kompozytów cementowych. Koncepcja dotycząca sposobu przygotowania kruszywa z recyklingu i jego wpływu na właściwości betonu, przedstawiona przez dr inż. Maję Kępniak, zyskała uznanie jury i została wyróżniona w konkursie na najlepszy poster konferencji.

Podczas wydarzenia przedstawiono również wyniki badań projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które dotyczyły betonów umożliwiających poprawę warunków środowiskowych – fotokatalitycznych kompozytów cementowych oczyszczających powietrze z wybranych zanieczyszczeń gazowych pod wpływem naturalnego promieniowania słonecznego i ograniczających występowanie smogu fotochemicznego oraz wodoprzepuszczalnych betonów specjalnych umożliwiających immobilizację zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych znajdujących się w spływach powierzchniowych w strukturze betonu.

Prof. Andrzej Garbacz otrzymał wyróżnienie dla osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu, zarówno w obszarze nauki, jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych.

Relacja z konferencji, a także wygłoszone referaty dostępne są na stronie: www.dnibetonu.com.

Podobne tematy: