Przejdź do treści

Opublikowano: 26.05.2023 09:50

Nagroda dla naukowca z PW

Laureaci nagród SPEA, drugi od lewej prof. Piotr Samczyński

Dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Systemów Elektronicznych) otrzymał prestiżową nagrodę NATO SPEA (Sensor and Technology Panel Excellence Award).

Nagroda został przyznana za kierowanie pracami grupy NATO SET-258 Task Group pt. „DMPAR Deployment and Assesment in Military Scenario”, poświęconej nowatorskiej technologii wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych DMPAR (ang. Deployable Multiband Passive and Active Radar). Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie dla rozwoju tej technologii na potrzeby sensorów wykorzystywanych w strukturach NATO.

NATO STO (Science and Technology Organisation) zajmuje się koordynowaniem międzynarodowych badań nad przełomowymi technologiami z zakresu obronności. 

Podobne tematy: