Przejdź do treści

Opublikowano: 12.02.2021 17:15

Laury Buildera 2020 dla dwóch pracowników PW

fot. builderpolska.pl

Wyróżnienia otrzymali dr inż. Ireneusz Czmoch z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz z Wydziału Architektury.

Dr inż. Ireneusz Czmoch – Kierownik studiów podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe interdyscyplinarny BIM (iBIM). Od 2016 r. pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. BIM. Koordynator kilku przedmiotów na studiach I i II stopnia, których zakres obejmuje integrację projektowania architektonicznego i projektowania konstrukcyjnego oraz zastosowanie programowania wizualnego w projektowaniu.

Pełna sylwetka

Mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz – Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Interdyscyplinarny Bim (iBIM). Architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od początku studiów związany z Pracownią Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem.

Pełna sylwetka

Laury Buildera to wyróżnienie przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” osobom, firmom i instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej i działających w niej firm.

Pełna lista laureatów na stronie builderpolska.pl

Nasi naukowcy i absolwenci zostali laureatami wyróżnienia Osobowość Branży 2020

Podobne tematy: