Przejdź do treści

Opublikowano: 14.07.2023 15:05

Jak doprowadzić do dekarbonizacji warszawskich budynków?

W ramach projektu szczegółowej analizie zostały poddane trzy wybrane warszawskie budynki, fot. pixabay

Przez prawie dwa lata studenci Politechniki Warszawskiej pracowali nad planami dekarbonizacji dla Warszawy. Plany powstały i zostały zaprezentowane. Teraz czas na ich wykorzystywanie.

Rozwiązania powstały w ramach projektu Inżynierowie Nowej Generacji – wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Warszawskiej, Miasta Stołecznego Warszawa, Ambasady Królestwa Danii w Warszawie i firmy Danfoss Poland. Takie połączenie miało przynieść konkretny efekt – pomysł, co należy zrobić w stolicy, żeby zwiększyć efektywność energetyczną budynków i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Wzorcem dla Warszawy były rozwiązania już stosowane w Danii. Żeby dobrze je poznać, politechniczna delegacja odwiedzała miejsca, gdzie technologie dla miast przyszłości odgrywają kluczową rolę, m.in. akademiki na wodzie UrbanRigger i dzielnicę Nordhavn w Kopenhadze, kampus uniwersytetu w Sonderborgu czy siedzibę firmy Danfoss w Nordborgu.

Co zawierają plany?

Studenci Politechniki Warszawskiej, działający w trzech interdyscyplinarnych grupach, poddali szczegółowej analizie trzy wybrane warszawskie budynki o różnym wieku i charakterystyce. Były to budynki mieszkalne wielorodzinne: dwa przedwojenne będące w zasobach komunalnych Warszawy (jeden na Pradze Południe, drugi w Śródmieściu z zabytkową elewacją) oraz niedawno wybudowany na Mokotowie i zarządzany przez wspólnotę.

Opracowane plany zawierają ocenę stanu istniejącego, opis techniczny budynku, raport z badania termowizyjnego, przepisy dotyczące zużycia energii i opis metodologii. Studenci przedstawili propozycje usprawnień w zakresie przegród zewnętrznych, instalacji CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa), adaptacji do zmiany klimatu oraz architektury i otoczenia. Efekty wprowadzonych usprawnień obejmują redukcję zużycia energii i zmniejszenie emisji, koszty, usprawnienia w zakresie sieci ciepłowniczych oraz skalowanie projektu.

W projekcie Inżynierowie Nowej Generacji uczestniczyło 14 studentów i 3 pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej. Studenci reprezentowali trzy wydziały: Inżynierii Lądowej, Architektury oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Co dalej?

Opracowane plany zostały przekazane władzom Warszawy i Zarządom Gospodarki Komunalnej. Były też prezentowane w pawilonie edukacyjno-wystawowym Kamień.

– Opracowania będą wykorzystywane w praktyce – mówi dr hab. inż. Szymon Firląg z Wydziału Inżynierii Lądowej, który kierował projektowymi działaniami na naszej Uczelni. – Warszawa skorzysta z efektów projektu podczas realizacji działań w projekcie NEEST, w ramach „Misji 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”.

Oficjalne zakończenie projektu Inżynierowie Nowej Generacji odbyło się 3 lipca 2023 roku w siedzibie firmy Danfoss. Była to okazja do podsumowania rezultatów, wręczenia pamiątkowych dyplomów i zwiedzenia nowej net zero emisyjnej fabryki.

Podobne tematy: