Przejdź do treści

Opublikowano: 14.02.2024 13:35

Apoteoza Wiedzy pod studencką lupą

fot. Konrad Kotowski (IG / podniebny_kot)

Bywalcy Gmachu Głównego PW widzieli ją nie raz, ale tylko nieliczni mogli z bliska podziwiać detale. Dzięki pracy dyplomowej studentki Wydziału Geodezji i Kartografii rzeźba Apoteoza Wiedzy jest nam jeszcze bliższa, dosłownie i w przenośni. 

Grupa rzeźbiarska Apoteoza Wiedzy wieńczy fasadę Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Pierwotnie przedstawiała Geniusza Wiedzy i siedzące u jego stóp kobiety – personifikacje Fizyki i Chemii oraz stojącego pośrodku chłopca, symbolizującego studiującą młodzież. Po powojennej rekonstrukcji, która miała miejsce w 1965 r., postać Chemii zastąpiono bardziej czytelną alegorią Architektury.

W ramach pracy inżynierskiej opracowaniem trójwymiarowego modelu rzeźby zajęła się Julia Domachowska. 

– Pomysł na zrealizowanie pracy o takiej tematyce zrodził się na początku 2023 r., podczas zajęć fotogrametrii – opowiada Julia Domachowska. – Ponieważ interesuję się modelowaniem 3D uznałam, że będzie to ciekawe doświadczenie i dostarczy nowych informacji o Apoteozie Wiedzy.

Praca powstawała pod opieką prof. Doroty Zawieska, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z zakresu fotogrametrii bliskiego zasięgu i przekazała wiele cennych informacji i wskazówek. 

Ze względu na umiejscowienie rzeźby na szczycie Gmachu Głównego, kluczowe dla poprawnego opracowania modelu były odpowiednie zdjęcia. Za pomocą drona wykonał je Konrad Kotowski, prowadzący na Instagramie profil podniebny_kot. 

Efektem końcowym pracy są dwa trójwymiarowe modele rzeźby opracowane w dwóch wariantach: bez oraz z wykorzystaniem techniki maskowania zdjęć w programie Agisoft.

Trójwymiarowy model rzeźby Apoteoza Wiedzy
Model 3D rzeźby Apoteoza Wiedzy (widok z przodu)

– Dzięki opracowaniu modelu 3D Apoteozy Wiedzy udało się określić wymiary rzeźby, a dzięki wykorzystaniu drona pozyskać dodatkowe zdjęcia głów lwów zdobiących kamienne znicze na szczycie elewacji budynku – podkreśla Julia Domachowska. – Być może w przyszłości zostaną wykorzystane do innej pracy dyplomowej – dodaje. Szerokość rzeźby wynosi 6,95 m, a wysokość 6,45 m. 

Praca inżynierska „Opracowanie 3D rzeźby Apoteozy Wiedzy Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej” została obroniona w lutym z wynikiem bardzo dobrym. 

Podobne tematy: