Opublikowano: 24.08.2021 17:12

Wykładowca PW Płocczaninem Roku 2020

Dr inż. Piotr Gryszpanowicz, absolwent PW, a obecnie także wykładowca Filii PW w Płocku, został nagrodzony w plebiscycie Urzędu Miasta Płocka i „Gazety Wyborczej Płock”.

Piotr Gryszpanowicz podczas gali plebiscytu "Płocczanin Roku"

Piotr Gryszpanowicz podczas gali plebiscytu "Płocczanin Roku", fot. nadesłane

Laureat plebiscytu studia na Politechnice Warszawskiej ukończył w 2005 roku. Jest inżynierem branży drogowej, autorem wielu projektów drogowych, właścicielem firmy Road Group. Zajmuje się historią drogownictwa i przemian urbanistycznych na Mazowszu. W latach 2011–2012 sprawował funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Od 2012 wykłada na Politechnice Warszawskiej.

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2010” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Rewitalizację Parku na Wzgórzu Tumskim oraz w roku 2011 plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” za modernizację płockich skrzyżowań. W 2019 roku za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżniony przez marszałka województwa mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

Jury doceniło dr. inż. Piotra Gryszpanowicza przede wszystkim za badanie przeszłości Płocka, popularyzowanie wiedzy o nim i utrwalanie zebranych informacji i ciekawostek m.in. w formie wydawnictw książkowych.

Tegoroczny plebiscyt „Płocczanin Roku” odbył się po raz 20.

www.pw.plock.pl