Znak Politechniki Warszawskiej

Studium Języków Obcych PW partnerem międzynarodowego projektu TE-Con3

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach programu Erasmus+ SJO PW zrealizuje szereg zadań mających na celu opracowanie modelu nauczania języków obcych na poziomie uczelni wyższej.

Studenci trzymający tabliczki z napisami w różnych językach

Wstępne badania przeprowadzone na potrzeby projektu TE-Con3: Teaching English as a content subject at the tertiary level – a modular approach wskazały na brak wspólnego modelu nauczania języka angielskiego na uczelniach wyższych. Model dla wszystkich krajów europejskich powinien być wystarczająco elastyczny, aby uwzględnić lokalną specyfikę i zróżnicowaną populację studentów, ale również wystarczająco stabilny, aby uwzględnić wspólne cele, metodologie i programy nauczania. Uczelnie stowarzyszone w ramach TE-Con3 chcą opracować model nauczania języka angielskiego akademickiego oparty o pakiety treści, z którego mogliby skorzystać studenci w całej Europie, niezależnie od dyscyplin akademickich.

Rola SJO w projekcie będzie polegała m.in. na:

  • przygotowaniu dwóch jednostek dydaktycznych z dziedziny akademickiej Architektura
  • prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli,
  • przygotowaniu – we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim – podręcznika on-line dla nauczycieli TE-Con3,
  • organizacji finałowej konferencji TE-Con3 w kwietniu 2023 roku.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronach https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-te-con3/ oraz stronie głównej projektu: https://tecon3.wn.uw.edu.pl/

Dofinansowanie dla Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, partnera w międzynarodowym konsorcjum, zostało przyznane w ramach konkursu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ akcja 2: Partnerstwa Strategiczne w sektorze Szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ w roku 2020 – partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

W badaniach uczestniczą partnerzy z: Polski (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji), Estonii (Tallinn University), Niemiec (Humboldt-Universitaet Zu Berlin), Portugalii (Universidade Do Algarve), oraz Rumunii (Universitatea Din Pitesti).
Liderem i koordynatorem całego projektu jest prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski z UW. Kierownikiem projektu z ramienia Studium Języków Obcych PW jest dr n. hum., mgr inż. arch. Magdalena Walenta.

SJO TE-Con3