Opublikowano: 31.10.2023 10:39

Praca z PW wśród najlepszych dyplomów z kartografii, geomatyki i geoinformacji

Bartosz Wiktorzak, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii, zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z kartografii, geomatyki i geoinformacji.

Zdjęcie mężczyzny na wózku inwalidzkim przemieszczającego się po peronie metra

fot. freepik.com 

W swojej pracy magisterskiej Bartosz Wiktorzak przedstawił autorską koncepcję rozwiązania technologicznego wspierającego osoby z niepełnosprawnością ruchową w przemieszczaniu się po Metrze Warszawskim. Dyplom został zrealizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem LIFT, którego laureat był głównym pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym.

Ikona cytatu

– Celem badań przeprowadzonych w ramach pracy dyplomowej było zaproponowanie architektury systemu i wykonanie implementacji pilotażowej jego wybranych elementów – mówi Bartosz Wiktorzak.

Nasz absolwent przedstawił analizę istniejących planerów podróży i różnego typu aplikacji do nawigowania wewnątrz budynków, zwłaszcza metra, pod kątem spełnienia wymagań wynikających z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opisał również modele danych i algorytmy, poczynając od wyznaczania najkrótszej ścieżki po generowanie instrukcji wzbogaconych o zdjęcia. Nawigacja oparta o wykorzystanie zdjęć to główny element zaproponowanej koncepcji. Częścią pracy były również badania zachowania się osób o ograniczonej mobilności poruszających się po wyznaczonych trasach w Metrze Warszawskim.

Promotorem pracy „Opracowanie koncepcji i prototypu rozwiązania wspomagającego poruszanie się osób z niepełnosprawnościami w metrze” był dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni.

Zdjęcie Bartosza Wiktorzaka przemawiającego na scenie podczas odbierania nagrody

Bartosz Wiktorzak odbiera Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za projekt aplikacji LIFT, fot. Forum Inteligentnego Rozwoju 

Finał konkursu organizowanego przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się 20 października 2023 r. Tego samego dnia w imieniu zespołu LIFT Bartosz Wiktorzak odebrał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii innowacje społeczne.