Opublikowano: 05.01.2022 15:10

Naukowe wsparcie dla rozwoju ogrodnictwa w europejskich miastach

Międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół badaczy z Hiszpanii, Polski, Rumunii i Szwecji będzie promował wdrażanie ogrodów miejskich i agroleśnictwa. Pracami polskich naukowców kieruje dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki z Wydziału Architektury PW.

Zdjęcie ogrodu na dachu

W projekt zaangażowani są naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, fot. pixabay

Ogrody miejskie są kluczowym elementem tradycyjnych krajobrazów miejskich i podmiejskich głównych miast w Europie. Poza produkcją i konsumpcją żywności przynoszą szereg korzyści: społecznych, kulturowych, terytorialnych i środowiskowych. Dlatego naukowcy postanowili wspierać to rozwiązanie, uznając je za kluczowy element zrównoważonego rozwoju europejskich obszarów miejskich.

Plany

Badacze chcą popularyzować różne doświadczenia ogrodnictwa miejskiego, rozwijać umiejętności mieszkańców, wzmacniać lokalne struktury i społeczności. Zamierzają opracować partycypacyjny model zarządzania ogrodami miejskimi i zapewnić odpowiednie warunki dla innowacji biznesowych na rynku agroekologicznym. W planach są także ocena wpływu ogrodów miejskich na życie miast w ich wymiarze społecznym, środowiskowym i kulturowym oraz opracowanie narzędzia informatycznego, wspierającego podejmowanie decyzji dotyczące lokalizacji ogrodów miejskich.

Działania będą realizowane we wszystkich czterech zaangażowanych w projekt państwach, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

Polski wkład

Polski zespół, złożony z pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zajmie się oceną uwarunkowań dla rozwoju ogrodnictwa i agroleśnictwa na obszarach miejskich. Badania zostaną przeprowadzone w Warszawie.

– W wyniku prac powstanie baza wiedzy wspierająca politykę przestrzenną i klimatyczną władz stolicy – wyjaśnia dr hab. inż. Maciej Lasocki. – Baza ta posłuży także przetestowaniu narzędzia informatycznego, wspierającego decyzje planistyczne.

Ponadto polscy naukowcy zbadają efekty eksperymentalnego zastosowania modelu „Urban Living Labs” przez współpracujące organizacje pozarządowe działające na rzecz ogrodów społecznych.

 

Projekt „U-GARDEN: Promowanie budowy zdolności i wiedzy dla rozwoju ogrodnictwa miejskiego w miastach europejskich” został nagrodzony w międzynarodowym konkursie ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, organizowanym przez sieć JPI Urban Europe.

Polski zespół tworzą: dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki – kierownik (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury), dr hab. inż. Beata Gawryszewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury), dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury).