Opublikowano: 26.05.2023 09:50

Nagroda dla naukowca z PW

Dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Systemów Elektronicznych) otrzymał prestiżową nagrodę NATO SPEA (Sensor and Technology Panel Excellence Award).

Zdjęcie laureatów nagród SPEA

Laureaci nagród SPEA, drugi od lewej prof. Piotr Samczyński

Nagroda został przyznana za kierowanie pracami grupy NATO SET-258 Task Group pt. „DMPAR Deployment and Assesment in Military Scenario”, poświęconej nowatorskiej technologii wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych DMPAR (ang. Deployable Multiband Passive and Active Radar). Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie dla rozwoju tej technologii na potrzeby sensorów wykorzystywanych w strukturach NATO.

NATO STO (Science and Technology Organisation) zajmuje się koordynowaniem międzynarodowych badań nad przełomowymi technologiami z zakresu obronności.