Znak Politechniki Warszawskiej

Laureaci Nagród Ministra Edukacji i Nauki

Szesnaście osób z Politechniki Warszawskiej otrzymało Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, a dwoje naukowców zostało uhonorowanych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Laureatów poznaliśmy 19 lutego 2021 roku – w Dniu Nauki Polskiej podczas uroczystego spotkania online.

Grafika z Ministerstwa Edukacji i Nauki

grafika: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Nagrodę za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznano za uruchomienie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW innowacyjnego programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Cyberbezpieczeństwo.

Oto skład nagrodzonego zespołu:

 • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Centrum Badawcze POB Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych (koordynator)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • dr inż. Daniel Paczesny - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Ośrodek Kształcenia na Odległość PW - OKNO PW
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Centrum Badawcze POB Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych
 • dr Ewa Stróżyna - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • dr hab. inż. Artur Tomaszewski, prof. uczelni - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • dr hab. inż. Teodor Buchner - Wydział Fizyki
 • dr hab. inż. Mariusz Rawski, prof. uczelni - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • dr hab. inż. Artur Janicki, prof. uczelni - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • dr Piotr Sapiecha - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • mgr inż. Jędrzej Bieniasz - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • mgr inż. Henryk Kułakowski - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • mgr inż. Andrzej Manujło - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • mgr inż. Jakub Kustra - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • inż. Gabriela Maciejewska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

- Jestem dumny z tego, że nasz zespół stworzył tak unikalny program, który stanowi inspirację, nie tylko dla społeczności Politechniki Warszawskiej, ale dla całego środowiska akademickiego w Polsce - opowiada prof. Krzysztof Szczypiorski. - Lista bezpośrednio nagrodzonych w naszym zespole wynosi 16 osób, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces jest wynikiem wysiłku co najmniej 50 osób pracujących nad programem.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad drugim stopniem studiów na kierunku Cyberbezpieczeństwo, który w swojej ofercie będzie zawierać dwie ścieżki rozwoju: naukową i praktyczną opartą na grywalizacji oraz PBL (Project-based learning).

Nagrody za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej przyznawane są za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. Wyróżnieni prowadzą kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej otrzymali:

 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna - Wydział Inżynierii Materiałowej

Za znaczące osiągnięcia wdrożeniowe uznaje się praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

Pełna lista wszystkich nagrodzonych jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki