Opublikowano: 16.04.2021 16:06

Konkurs na granty rektorskie dla kół naukowych

Do 26 kwietnia 2021 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski, finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów.

Zdjęcie studentów pracujących w warsztacie nad projektem

Wniosek (w wersji elektronicznej) należy złożyć do Zespołu ds. Nauki. 

Wnioskowane środki w konkursie na granty rektorskie w 2021 roku nie mogą przekroczyć 30 tys. zł w ramach jednego projektu, a realizacja grantu musi zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami