Opublikowano: 07.12.2022 10:19

Granty dla naukowców z PW

Nasi badacze znaleźli się wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Dzięki temu na Politechnice Warszawskiej będzie realizowanych 10 projektów z programu OPUS 23 i 6 z programu PRELUDIUM 21.

Zdjęcie mikroskopu

W sumie w konkursach OPUS 23 i PRELUDIUM 21 granty otrzymało ponad 500 osób

OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Finansowanie można uzyskać na projekty trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, w tym również na takie, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń lub współpracę z partnerami z zagranicy.

Projekty z PW z finasowaniem w konkursie OPUS 23:

 • Selekcja modelu dla kolorowych Gaussowskich modeli grafowych – podejście Bayesowskie i częstościowe, kierownik projektu: dr hab. Bartosz Kołodziejek, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
 • Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Kisiel, Wydział Fizyki,
 • Nadciekła dynamika w układach Fermiego z dyssypacją i fluktuacjami, kierownik projektu: dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni, Wydział Fizyki,
 • Dwuwymiarowa bio-platforma dla samowystarczalnego mikrobiomu – 2DMICRONET, kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • Nowe półprzewodniki organiczne i nieorganiczne o kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej charakteryzujące się zmiennymi właściwościami luminescencyjnymi, elektrochromowymi i fotokatalitycznymi oraz wykazujące aktywność biologiczną, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Proń, Wydział Chemiczny,
 • Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Halina Garbacz, Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • Dynamiczne sieci neuronowe dla wydajnego uczenia maszynowego, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. uczelni, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych – sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi, kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 • Badanie procesu krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego wypełniającego piankę metaliczną o otwartych porach, kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

W konkursie OPUS 23 złożono 1983 wnioski, do finansowania skierowano 266.
 

PRELUDIUM wspiera rozwój młodych naukowców. Konkurs umożliwia im zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Badacze mogą otrzymać finansowanie na badania trwające 12, 24 lub 36 miesięcy.

Projekty z PW z finasowaniem w konkursie PRELUDIUM 21:

 • Dwuwymiarowe materiały MBenes jako nowe fotokatalizatory do usuwania farmaceutyków ze ścieków, kierownik projektu: mgr inż. Dominika Bury, Szkoła Doktorska oraz Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • Heterostruktury Van der Waalsa oparte na 2D/2D MXene do zastosowań optoelektronicznych nowej generacji, kierownik projektu: mgr inż. Muhammad Abiyyu Kenichi Purbayanto, Szkoła Doktorska oraz Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • Problem homomorfizmu grafów w strukturalnie ograniczonych klasach, kierownik projektu: mgr Marta Piecyk, Szkoła Doktorska oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
 • Czy wszystkie reprezentacje ulegają katastroficznemu zapominaniu?, kierownik projektu: mgr Wojciech Masarczyk, Szkoła Doktorska oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • Modelowanie struktury poliestrów gliceryny w zależności od parametrów procesowych, kierownik projektu: mgr inż. Michał Wrzecionek, Wydział Chemiczny,
 • Zastosowanie ogniwa elektrochemicznego ze stopionym węglanem do zaawansowanego wychwytywania CO2 z gazów spalinowych na zasadzie koelektrolizy, kierownik projektu: mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk, Szkoła Doktorska oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

O finansowanie w konkursie PRELUDIUM 21 ubiegało się 2163 osób. Laureatami zostało 258 z nich.

Pełne wyniki programów OPUS 23 i PRELUDIUM 21 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.