Opublikowano: 27.06.2022 12:21

Grand Prix dla naszych studentów za projekt akademika marzeń

Projekt akademika marzeń na Polu Mokotowskim autorstwa studentów z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez miesięcznik „Bulider Polska” oraz Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Zdjęcie autorów projektu i opiekunów zespołu

Autorzy projektu „Siedlisko studenckie na Polu Mokotowskim” wraz z opiekunami zespołu

Stworzyć koncepcję architektoniczno-inżynierską współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji. Przed takim wyzwaniem stanął zespół studentów z Politechniki Warszawskiej: Marta Nawrocka i Mikołaj Niewęgłowski z Wydziału Architektury oraz Artur Fushtei i Rafał Konert z Wydziału Inżynierii Lądowej. W swoim projekcie musieli uwzględnić zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego, czyli lekkiego materiału konstrukcyjnego o dobrej izolacyjności cieplnej, utwardzanego pod ciśnieniem.

Nasz zespół opracował projekt siedliska studenckiego na Polu Mokotowskim. – Na przykładzie akademika chcieliśmy pokazać, że wykorzystując prefabrykację można tworzyć zróżnicowane przestrzenie o rozmaitych kształtach – mówi Marta Nawrocka.

Obiekt składa się z siedmiu budynków, w których zamieszkać może prawie 400 osób. Skupia w sobie liczne funkcje służące zarówno studentom, jak i warszawiakom. Pojedynczy budynek został obmyślany tak, by móc stworzyć go w pełni z prefabrykatów.

Wizualizacje projektu „Siedlisko studenckie na Polu Mokotowskim”

Projekt „Siedlisko studenckie na Polu Mokotowskim”, autorzy: Marta Nawrocka, Mikołaj Niewęgłowski, Artur Fushtei, Rafał Konert, opiekunowie: dr inż arch. Anna Tofiluk, dr inż. Piotr Knyziak

Centrum życia domu stanowi wewnętrzny dziedziniec. W parterze wydzielono część usługową. Od przestrzeni studenckiej oddzielona jest ścianą powstałą z bloczków z betonu komórkowego.

Do komunikacji między budynkami służy kładka, na której znajdują się również obiekty małej architektury oraz zieleń umożliwiająca studentom rekreację i naukę na świeżym powietrzu. – W projekcie przewidzieliśmy ogródki społeczne, liczne ławki, miękkie, mineralne nawierzchnie do uprawiania sportów oraz ścieżkę, która płynnie łączy naszą koncepcję z Polem Mokotowskim – podkreśla Mikołaj Niewęgłowski.

Zespół pod opieką dr inż. arch. Anny Tofiluk z Wydziału Architektury oraz dr. inż. Piotra Knyziaka z Wydziału Inżynierii Lądowej zaprezentował swój projekt podczas Maratonu BIM. Wydarzenie odbyło się w maju tego roku w ramach pierwszej edycji konkursu „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”.

Więcej informacji o projekcie i konkursie na stronie miesięcznika „Builder”.