Opublikowano: 26.05.2023 10:26

Dyplomy, które powstały z myślą o środowisku

Podczas Święta Wydziału Architektury PW ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy dyplom prośrodowiskowy obroniony w 2022 r. Nasi absolwenci zdobyli trzy nagrody i wyróżnienie specjalne.

Ilustracje przedstawiające zabudowania w Zwierzyńcu na Roztoczu oraz żyjących wspólnie ludzi i zwierzęta

„Miejsce bytowania wielogatunkowej komuny w Zwierzyńcu na Roztoczu — koncepcyjne opracowanie projektowe”, autor projektu: Jakub Węgrzynowicz

Do konkursu prace mogli zgłaszać absolwenci wydziałów architektury w Polsce. Jury oceniało m.in. atrakcyjność i poziom proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, trafność doboru rozwiązań prośrodowiskowych, innowacyjność i oryginalność pomysłów oraz czytelność przekazu i jakość prezentacji.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: prace inżynierskie i prace magisterskie.

W pierwszej najlepszy okazał się projekt Jakuba Węgrzynowicza z PW pt. „Miejsce bytowania wielogatunkowej komuny w Zwierzyńcu na Roztoczu — koncepcyjne opracowanie projektowe” (promotorka: dr Agnieszka Wośko-Czeranowska).

Ilustracja wnętrza domu, w którym żyją ludzie i zwierzęta

Wykorzystanie naturalnych lokalnych materiałów (ziemia, drewno, słoma), częściowa samowystarczalności komuny opartej na ogrodnictwie, produkcji energii oraz przetwarzaniu odpadów to ważne wyróżniki pracy Jakuba Węgrzynowicza.

Koncepcja jest próbą odpowiedzi na zmianę paradygmatu postrzegania relacji człowiek – natura. Projekt przedstawia formę międzygatunkowej kohabitacji, opartej na zasadach równoprawności. Jak podkreśla jury konkursu, praca udowadnia, iż ludzie, zwierzęta, rośliny i grzyby, mogą żyć w harmonii.

Trzecią nagrodę w tej samej kategorii zdobyła nasza absolwentka Zuzanna Jakubowska za pracę pt. „Metaboliczne Centrum Odnowy w Puławach” (promotorzy: prof. Elżbieta Dagna Ryńska, dr Michał Pierzchalski).

Wizualizacja Centrum Odnowy w Puławach w otoczeniu zieleni

„Metaboliczne Centrum Odnowy w Puławach”, autorka: Zuzanna Jakubowska

W rywalizacji dyplomów magisterskich druga nagroda została przyznana Aleksowi Kacprzakowi za pracę pt. „Masowa personalizacja z wykorzystaniem technologii prefabrykowanej. Projekt zespołu jednostek mieszkalnych na warszawskich Siekierkach” (promotorka: prof. Ewa Kuryłowicz).

Osiedle zaprojektowano z wykorzystaniem prefabrykacji drewnianej na bazie zaproponowanego systemu realizującego zasady tzw. masowej personalizacji. Jego częścią jest aplikacja, która umożliwia użytkownikowi  konfigurację architektury budynku, dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i dokonywanie zmian.

Grafika przedstawiająca dom mieszkalny w trakcie budowy

„Masowa personalizacja z wykorzystaniem technologii prefabrykowanej. Projekt zespołu jednostek mieszkalnych na warszawskich Siekierkach”, autor: Aleks Kacprzak

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii otrzymała Maja Matuszewska za pracę pt. „Integracja terenów portowych ze strukturą przestrzenną miasta — Koncepcja restrukturyzacji terenu portu w Ustce” (promotorka: dr hab. Małgorzata Mirecka).

Projekt zakłada tworzenie miasta opartego na gospodarce cyrkularnej, zmniejszeniu emisyjności, ochronie środowiska naturalnego i licznych przystosowaniach do zmian klimatycznych z wykorzystaniem zielonej i błękitnej infrastruktury zabezpieczającej m.in. przed podnoszeniem się wód w morzach, otwarcie miasta w kierunku rzeki Słupi, integrowanie zieleni z architekturą.

Grafika przedstawiająca zabudowę portową i statek płynący wzdłuż kanału

„Integracja terenów portowych ze strukturą przestrzenną miasta — Koncepcja restrukturyzacji terenu portu w Ustce”, autorka: Maja Matuszewska

Partnerami konkursu organizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej byli Oddział Warszawski SARP i Koło Architektury Zrównoważonej.  

Źródło: Architektura i Biznes.