Przejdź do treści

Sukcesy

Nagrody w III edycji konkursu 3W

Nagrody w konkursie na najlepsze prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie na temat innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru lub węgla oraz prowadzenia gospodarki wodnej w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską otrzymali Joanna Jaroszyńska z Wydziału Chemicznego i Jakub Zubrzycki z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. 

Joanna Jaroszyńska zajęła trzecie miejsce w kategorii prac licencjackich za dyplom pt. „Amfifilowe materiały elektroaktywne zawierające ugrupowania antrachinonowe do zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”. 

Jakub Zabrzycki otrzymał druga nagrodę za pracę magisterską pt. „Opracowanie nowych materiałów na bazie ZnO i MoS2 o zwiększonych właściwościach fotokatalitycznych do reakcji wydzielania wodoru”.

Konkurs organizują „Dziennik Gazeta Prawna” i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na zdjęciu laureaci III edycji konkursu 3W

Kto

Joanna Jaroszyńska, Jakub Zubrzycki

Rok

Podobne tematy: