Przejdź do treści

Sukcesy

Nagrody Premiera i Ministra dla naukowców z PW

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za działalność naukową. Za rozprawy doktorskie zostali nagrodzeni dr inż. Maksym Figat i dr inż. Patrycja Sokołowska. W kategorii „osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej” nagrodę za nowatorskie sposoby przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych otrzymał dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk. 

Minister Edukacji i Nauki wyróżnił młodych badaczy, którzy tworzą ambitne projekty i przyczyniają się do rozwoju nauki. Wyróżnieni zostali twórcy SmartHEAL –  inteligentnego opatrunku z precyzyjnym, skalowalnym i inteligentnym czujnikiem pH. Zespół z Politechniki Warszawskiej tworzą: Piotr Walter, Dominik Baraniecki, Tomasz Raczyński, Filip Budny.

Na zdjęciu zespół z PW nagrodzony przez Ministra Edukacji i Nauki

Kto

dr inż. Maksym Figat, dr inż. Patrycja Sokołowska, dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni, twórcy SmartHEAL: Piotr Walter, Dominik Baraniecki, Tomasz Raczyński, Filip Budny

Rok

Podobne tematy: