Przejdź do treści

Sukcesy

Nagroda w konkursie „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Praca magisterska „PGR 2.0. Dziedzictwo idei kolektywizacji rolnictwa. Rewitalizacja miejscowości po Państwowych Gospodarstwach Rolnych w gminie Chojna” zajęła pierwsze miejsce w kategorii projektowej. Powstała na Wydziale Architektury pod kierunkiem prof. Krystyny Solarek.

Konkurs Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU) jest skierowany do absolwentów różnych kierunków. Jego celem jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Wizualizacja nagrodzonej pracy

Kto

Martyna Kędrzyńska

Rok

Podobne tematy: