Przejdź do treści

Sukcesy

Nagroda i wyróżnienie w w konkursie Złoty Medal Chemii 2023

Karolina Wrochna zdobyła Srebrny Medal Chemii za pracę inżynierską pt. „Otrzymywanie kompleksów boroorganicznych typu BODIPY wykazujących absorpcję w zakresie światła czerwonego do zastosowań w terapii fotodynamicznej” (opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. PW i mgr inż. Karolina Urbanowicz). 

Wyróżnienie otrzymał Bartosz Godlewski za pracę „Optymalizacja katalizowanego palladem procesu glikozylacji porfiryn” (opieka naukowa: dr inż. Maciej Malinowski). 

Złoty Medal Chemii to konkurs skierowany do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich o znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki).

Na zdjęciu osoby nagrodzone w konkursie Złoty Medal Chemii 2023

Kto

Karolina Wrochna, Bartosz Godlewski

Rok

Podobne tematy: