Przejdź do treści

Sukcesy

Nagroda Best Paper Award 2022

Autorzy z PW otrzymali Nagrodę Best Paper Award 2022 za artykuł opublikowany w czasopiśmie „Control Engineering Practice”. 

Zwycięska praca podejmuje bardzo aktualny problem – wspomaganie sterowania magazynem energii przez tzw. klaster energetyczny, czyli lokalną grupę odbiorców energii wyposażonych w odnawialną energię typu fotowoltaicznego.

Na zdjęciu budynki z instalacjami fotowoltaicznymi widziane z góry

Kto

Waldemar Kołodziejczyk (absolwent PW), dr inż. Izabela Żółtowska i dr inż. Paweł Cichosz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rok

Podobne tematy: