Przejdź do treści

Opublikowano:

Spotkanie przedstawicieli Intel Corporation z Władzami Politechniki Warszawskiej

Rozwój oraz przyszłość mikroelektroniki w Europie, potrzeby w zakresie kształcenia kadr oraz możliwości współpracy to główne tematy spotkania, które odbyło się 29 stycznia 2024 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW.

W spotkaniu wzięli udział Dyrektor Generalny Gregory S. Anderson oraz Max Mieszko Dropiński i Milena Łuczko-Boczuła, reprezentujący firmę Intel. Politechnikę Warszawską reprezentowali Rektor prof. Krzysztof Zaremba, Prorektor ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak oraz Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. Michał Malinowski, prof. Witold Pleskacz, prof. Robert Mroczyński, dr Tomasz Borejko, dr Jakub Walczak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz z-ca dyrektora CEZAMAT PW Aleksandra Mościcka-Studzińska, prof. Romuald Beck, prof. Tomasz Skotnicki oraz dr Piotr Wiśniewski.

W czasie spotkania przedstawione zostały plany rozwoju działalności firmy Intel Corp. w Polsce i aktywność Politechniki Warszawskiej w dziedzinie technologii półprzewodnikowych z uwzględnieniem dydaktyki. Przedyskutowano bieżące potrzeby Intel Corp. i możliwe formy współpracy. Goście zwiedzili infrastrukturę oraz zapoznali się z potencjałem badawczym i szkoleniowym Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Na zdjęciu grupa ludzi - uczestnicy spotkania przedstawicieli Intel Corporation z Władzami Politechniki Warszawskiej
Przedstawiciele Intel Corporation oraz Politechniki Warszawskiej

Podobne tematy: