Przejdź do treści

Opublikowano: 26.05.2023 11:17

Praca doktorska z geoinformacji nagrodzona

Dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek odbiera nagrodę z rąk Piotra Uścińskiego, Wiceministra Rozwoju i Technologii, źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Rozprawa doktorska dr inż. Magdaleny Pilarskiej-Mazurek z Wydziału Geodezji i Kartografii została wyróżniona Nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii.

W konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji przyznano siedem nagród.

Dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej została wyróżniona za rozprawę pt. „Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu”, której promotorem był prof. Zdzisław Kurczyński.

Technologia lotniczego skanowania laserowego jest powszechnie wykorzystywana w fotogrametrii i teledetekcji. Dzięki niej otrzymywana jest trójwymiarowa informacja o obiektach znajdujących się na powierzchni ziemi. Rejestrowana jest także intensywność odbicia sygnału powracającego do skanera, która mówi o mocy, z jaką wiązka lasera odbiła się od danego obiektu.

Dla jednej wiązki lasera zarejestrowanych może być kilka odbić. Z każdym kolejnym następuje utrata mocy wiązki lasera, co może stanowić problem w przypadku klasyfikacji i interpretacji pokrycia terenu pod drzewami, w szczególności na obszarach miejskich.

Celem pracy było przedstawienie autorskiej metodyki korekcji intensywności wielokrotnych odbić do poprawy rozpoznawania i interpretacji pokrycia terenu pod drzewami.

Podobne tematy: