Przejdź do treści

Opublikowano: 26.06.2023 10:35

Nowatorski system do syntezy e-paliwa

Projekt wspiera rozwój źródeł energii o niskiej emisji

Zielony transport na wyciągnięcie ręki? Dzięki projektowi doktorantów z Politechniki Warszawskiej to możliwe.

Młodzi naukowcy posłużyli się znaną metodą produkcji paliw płynnych w reaktorze Fishera-Tropscha. Postanowili ją termodynamicznie zintegrować z ko-elektrolizą wysokotemperaturową (ang. Molten Carbonate Electrolysis), wykorzystującą wodę i dwutlenek węgla. Tak powstał Hyflow – koncepcja układu do wytwarzania ekologicznych paliw. Dodatkową zaletą rozwiązania jest to, że cały proces przebiega w obiegu zamkniętym.

– Opracowaliśmy innowacyjny system, który przechwytuje i wykorzystuje emisje, minimalizując ilość odpadów i maksymalizując ogólną wydajność procesu – opisuje Aliaksandr Martsinchyk – twórca rozwiązania i lider zespołu, który je rozwija.

Za sprawą swojego projektu doktoranci PW wspierają rozwój źródeł energii o niskiej emisji. To ważne w kontekście zmian klimatycznych.

– Problemem jest wysoka emisja paliw kopalnych w samochodach – podkreśla Aliaksandr Martsinchyk. – Nasz pomysł może rozwiązać problem utrzymania samochodów z silnikami spalinowymi na drogach w Unii Europejskiej po 2035 roku.

Po tym czasie silniki te muszą być zasilane albo paliwami syntetycznymi, albo zeroemisyjnymi.

Nad Hyflow pracuje zespół w składzie: mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk, mgr inż. Katsiaryna Martsinchyk, mgr inż. Pavel Shuhayeu, mgr inż. Monika Łazor i mgr inż. Arkadiusz Baran. Pomysł jest rozwijany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa – w Instytucie Techniki Cieplnej oraz przy udziale Centrum Technologii Wodorowych.

Zespół zakłada dalsze intensywne prace badawczo-rozwojowe. W najbliższym czasie planuje złożyć dwa zgłoszenia patentowe i jeden artykuł naukowy.

– Do 2024 roku chcemy zbudować pierwszy prototyp proof-of-concept – mówi Aliaksandr Martsinchyk. – Koncepcja projektu będzie następnie rozwijana przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki i innych organizacji przyznających granty na prace badawczo-rozwojowe. Wspólnie z partnerami komercyjnymi będziemy w stanie wdrożyć pomysł i zbudować instalacje pilotażowe.

Harmonogram prac
Etapy rozwoju projektu Hyflow

Hyflow zajął trzecie miejsce w Tech-Athonie – programie prac nad rozwiązaniami technologicznymi o potencjale wdrożeniowym, skierowanym do doktorantów z Politechniki Warszawskiej. Twórcy pomysłu otrzymali 60 tys. złotych na dalszy rozwój projektu.