Przejdź do treści

Opublikowano: 23.05.2023 10:04

Nasi nominowani do Studenckiego Nobla 2023

Studenci PW nominowani do Studenckiego Nobla

Pięć osób z Politechniki Warszawskiej ma szansę na nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla zdolnych i odnoszących sukcesy studentów. Zwycięzców poznamy 27 maja 2023 roku podczas uroczystej gali.

W tym roku Studencki Nobel zostanie przyznany w dziewięciu kategoriach: Nauki techniczne, Sztuka, Dziennikarstwo i literatura, Nauki przyrodnicze i energetyka, Fizyka i astronomia, Medycyna i farmacja, Nauki społeczne, Nauki ekonomiczne, Działalność społeczna. Konkurs, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, odbywa się po raz czternasty.

Nominowani z Politechniki Warszawskiej:

Daryna Budiakivska – nominowana w kategorii Nauki techniczne, studentka studiów magisterskich na kierunku photonics na Wydziale Fizyki.

Działa w Studenckim Kole Astronautycznym, obecnie jako CFO Sekcji Robotycznej (odpowiada za organizację prac w zespole, sprawy finansowe, współpracę ze sponsorami, organizację wyjazdów i wydarzeń), wcześniej jako koordynator projektu łazika Sirius.

Reprezentowała Politechnikę Warszawską na międzynarodowych zawodach dla twórców łazików marsjańskich (European Rover Challenge 2022, Anatolian Rover Challenge 2022), konferencjach naukowych (IEEE Aerospace Conference 2023, OPTO 2022 Warsaw Conference), podczas wydarzeń promujących naukę (m.in. Polski Przemysł Kosmiczny – Polacy w kosmosie w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, Noc w Instytucie Lotnictwa, Bemowski Piknik Naukowy czy Pierwsza Rolnicza Misja Kosmiczna). Zaangażowana w prowadzenie warsztatów dla dzieci i wolontariat.

W najbliższym czasie weźmie udział w kolejnych zawodach dla twórców łazików: University Rover Challenge 2023 i European Rover Challenge. Na wrzesień planuje obronę pracy magisterskiej, a potem – realizację doktoratu na Politechnice Warszawskiej.

 

Joanna Howis – nominowana w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka, studentka technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym.

Od 2018 roku aktywnie uczestniczy w pracach badawczych w zespole dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Prowadzi prace badawcze dotyczące syntezy i badania właściwości innowacyjnych materiałów polimerowych do zastosowań medycznych. Szczególnie interesuje ją obszar inżynierii tkankowej oraz opracowywanie rusztowań do hodowli komórkowych. Zaangażowana w projekt „Biomimetyczne, biodegradowalne podłoża komórkowe do różnicowania komórek macierzystych w kierunku osteoblastów i chondrocytów” (SteamScaf), którego celem jest wyhodowanie „trzecich zębów” z komórek macierzystych zlokalizowanych w dziąsłach. Ponadto kieruje własnym projektem „Potencjał bakteriostatyczny nowych materiałów otrzymywanych z surowców odnawialnych” dofinansowanym przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Talenty Jutra”.

Współautorka kilku publikacji naukowych oraz uczestniczka ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji. Laureatka konkursu na najlepszy poster na ogólnopolskiej konferencji „Membrany i procesy membranowe w teorii i praktyce” oraz finalistka konkursu „Złoty Medal Chemii” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską z obszaru chemii i jej pogranicza.

Wraz z zespołem tworzy spin-off Politechniki Warszawskiej BoneReg Sp. z o.o., opracowujący implanty kostne nowej generacji, w tym bioaktywny substytut kostny aktywnie wspierający procesy odbudowy ubytku kostnego powstającego w wyniku rekonstrukcji więzadła krzyżowego w kolanie. Opracowywany wynalazek został wyróżniony na International Warsaw Invention Show 2022 oraz otrzymał nominację w kategorii innowacja roku w obszarze chemii do tytułu Diament Innowacji.

W najbliższej przyszłości planuje rozpocząć studia doktoranckie w obszarze modelowania matematycznego właściwości fizykochemicznych i biologicznych materiałów hydrożelowych do zastosowań w formie opatrunków oraz biotuszy.


Mateusz Krzyziński – nominowany w kategorii Nauki techniczne, absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria i analiza danych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, obecnie student Studiów id z kierunkiem podstawowym Data Science na tym samym Wydziale.

Od lipca 2021 roku członek zespołu badawczego MI2.AI, prowadzonego przez prof. dr. hab. inż. Przemysława Biecka. Zajmuje się wyjaśnialną sztuczną inteligencją i interpretowalnym uczeniem maszynowym, w szczególności w analizie przeżycia.

Współautor 4 artykułów w czasopismach recenzowanych (m.in. artykułu o opracowanej metodzie SurvSHAP(t)) oraz referatów konferencyjnych (m.in. na warsztacie przy konferencji NeurIPS). Współtworzy otwartoźródłowe pakiety survex i dalex.

Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023 oraz Stypendium Fundacji Politechniki Warszawskiej.


Paulina Musolf – nominowana w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka, studentka ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku biotechnologia (specjalność: mikrobioanalityka) na Wydziale Chemicznym.

Jej pasją jest prowadzenie badań naukowych i poszerzanie wiedzy. Najbardziej fascynują ją projekty interdyscyplinarne.

Od początku studiów realizuje swoje naukowe pasje i poszerza horyzonty. Przez ten czas pracowała przy realizacji 6 grantów naukowo-badawczych, została współautorką 3 artykułów naukowych z tzw. listy filadelfijskiej oraz 1 rozdziału w monografii. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Od początku studiów działa w Kole Naukowym Biotechnologów „Herbion”. Uczestniczy w pracy sekcji zajmującej się popularyzowaniem nauki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie warsztatów i pokazów, a także udział w licznych festiwalach i piknikach naukowych. W kadencji 2020/2021 była przewodniczącą KNB „Herbion”.

Laureatka stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej (w latach 2019-2023), Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (na rok akademicki 2022/2023), finalistka konkursu „Złoty Medal Chemii 2022”.

W najbliższej przyszłości planuje rekrutację do Szkoły Doktorskiej.


Julia Wilk – nominowana w kategorii Nauki techniczne, studentka pierwszego semestr studiów magisterskich na kierunku robotyka i automatyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Ma na swoim koncie sukcesy w konkursach, występy konferencyjne i publikacje naukowe. Tematy, które tam porusza, to wytwarzanie addytywne zrobotyzowane metodą WAAM oraz koncepcje systemów bezpieczeństwa dla urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających współpracę z pacjentem podczas domowej terapii pod minimalnym nadzorem fizjoterapeuty. Tego drugiego zagadnienia dotyczyła jej praca inżynierska. W przyszłości planuje rozwijać temat, bo – jak przyznaje – to, co robi, to początek.

Chciałaby wykorzystać wykształcenie techniczne do współtworzenia systemów, dzięki którym ludzie czuliby się bezpiecznie albo poprawiłby się ich komfort życia (dzięki automatyzacji albo podczas współpracy człowiek – maszyna). Tego dotyczy projekt urządzenia, które ma zapobiec śmierci łóżeczkowej – pomysł nagrodzony w konkursie „Student-Wynalazca” oraz na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Wybrała studia, które są określane jako „męski kierunek”, bo chciała udowodnić, że wcale tak nie jest. Swoją postawą stara się pokazywać, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą robić ciekawe i potrzebne badania w inżynierii i że jest tam miejsce dla wszystkich.

Podobne tematy: